Asset Publisher Asset Publisher

Porozumienie ze Strażą Pożarną

Porozumienie w zakresie wspólnego systemu wspierającego bezpieczeństwo pożarowe na terenach leśnych.

W dniu 14 marca 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze, reprezentowaną przez Dyrektora Leszka Banacha,a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego mł. bryg. Dariusza Mach, zostało zawarte Porozumienie w zakresie wspólnego systemu wspierającego bezpieczeństwo pożarowe na terenach leśnych.
 
Współpraca, o której mowa w Porozumieniu, polegać będzie w szczególności na:
  • utworzeniu wspólnego systemu mapowego wspierającego funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w lasach;
  • współdziałaniu, przy wykorzystaniu sytemu, punktów alarmowo-dyspozycyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej Zielonej Górze ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej w wykrywaniu, alarmowaniu i koordynacji działań przy zwalczaniu pożarów lasu oraz innych zagrożeń;
  • wymianie danych w przedmiotowym zakresie.
Realizowany projekt należy traktować jako pilotażowy, docelowo przewiduje się sukcesywny rozwój i rozbudowę wspólnego systemu wspomagania ochrony przeciwpożarowej lasu.