Asset Publisher Asset Publisher

Sukces zielonogórskich leśników!

Intrygująca tajemnica „Sosny dwunożnej" została wyjaśniona. Po wielu latach prób udało się wyhodować jej potomka.

Sosna pospolita (Pinus sylvestris), o nazwie „Sosna dwunożna", o obwodach pni na wysokości pierśnicy 80 cm i 90 cm, rośnie na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w Gminie Przewóz.

To niezwykłe drzewo, znane jeszcze przed II wojną światową, zawsze budziło zdziwienie i ciekawość. Jak to się stało, że sosna ma dwa pnie, które łącza się na wysokości około 2,5 m bez śladu ingerencji człowieka?

Intrygująca tajemnica „Sosny dwunożnej" została wyjaśniona. Po wielu latach prób udało się wyhodować jej potomka.

Prezentujemy pierwszy, wyhodowany przez leśników, egzemplarz potomka sosny z Przewozu. Szczegółów tej spektakularnej operacji nie można na razie ujawnić ale jeszcze w tym roku, (notabene Międzynarodowym Roku Lasów) ukaże się publikacja naukowa na ten temat.

Odbiorcy surowca drzewnego już zacierają ręce. Podwoi się na rynku ilość najcenniejszego odcinka pnia sosny, zwanego odziomkiem. Ta dolna, najgrubsza część pnia, bez gałęzi, zawiera bowiem drewno o najlepszej jakości technicznej.

Gratulujemy sukcesu zielonogórskim leśnikom!

 

Fot.1. Sosna pospolita (Pinus sylvestris), o nazwie „Sosna dwunożna", o obwodach 80 cm i 90 cm, rośnie na terenie Nadleśnictwa Wymiarki w Gminie Przewóz (fot.Krzysztof Polus).

Fot.2. Potomek „Sosny dwunożnej" wyhodowany przez zielonogórskich leśników(fot. z archiwum RDLP).

Fot.3. Charakterystyczna „podwójna" igła "Sosny dwunożnej" (fot. z archiwum RDLP).