Asset Publisher Asset Publisher

Transgraniczny monitoring szkodników sosny.

Leśnicy z Saksonii (Urząd Powiatowy w Bautzen) współpracują z leśnikami RDLP w Zielonej Górze od 2012 roku. Współpraca dotyczy również ochrony lasu.

Aktualnie leśnicy z Bautzen  realizują wspólny projekt  finansowany z Funduszu Małych Projektów EWT Polska-Saksonia w zakresie „Wypracowania i porównania procedur monitoringu lasów w Polsce i w Niemczech jako podstawy lepszego współdziałania w zakresie ochrony lasów".
W dniu 26.02.2014 roku w siedzibie RDLP odbyło się kolejne spotkanie robocze z leśnikami niemieckimi. Przedmiotem spotkania było omówienie szczegółowych metod w zakresie prognozowania zagrożeń ze strony poszczególnych szkodników sosny obowiązujących w Polsce.
W spotkaniu uczestniczyli: ze strony niemieckiej – przedstawiciele Lasów z Powiatu Bautzen  oraz Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Polską stronę reprezentowali pracownicy ZOL Wrocław i  ZOL Łopuchówko oraz RDLP Zielona Góra i Wrocław
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami strona niemiecka zebrała dane do analizy porównawczej, która zostanie przeprowadzona przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie dla metod obowiązujących w Polsce, Saksonii i Brandenburgii. Niezwykle owocne spotkanie stało się przyczynkiem do powstania idei adaptacji kilku metod, które standardowo stosowane przez jedną ze stron dla innej są zupełnie nieznane. Planowane jest rozpoczęcie doświadczeń w tym zakresie na obszarze kilku nadleśnictw podległych obu uczestniczących w projekcie rdlp.
 
W piątek 14 marca 2014 roku w Kamenz (Saksonia, powiat Budziszyn) odbyło się kolejne spotkanie robocze z leśnikami niemieckimi, tym razem była to forma warsztatów – odnośnie wypracowania oraz porównania procedur monitoringu lasów w Polsce i w Niemczech, w zakresie prognozowania zagrożeń ze strony poszczególnych szkodników sosny. W spotkaniu uczestniczyło grono fachowców z graniczących z Polską landów Niemiec (Saksonia i Brandenburgia) oraz sąsiadujących po stronie polskiej RDLP w Zielonej Górze i Wrocławiu i ZOL Wrocław i Łopuchówko.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, strona niemiecka dokonała skrupulatnej analizy porównawczej metod monitoringu szkodników pierwotnych sosny obowiązujących w Saksonii, Polsce i Brandenburgii. Praca ta została wykonana przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, a jej rezultaty przedstawili pracownicy tego uniwersytetu. Efektem końcowym projektu będzie polsko-niemiecki poradnik, który zawierać będzie opisy i porównanie stosowanych metod. Określi on także, która z metod (identyczna dla wszystkich trzech krajów) umożliwi określenie prognozy zagrożenia na obszarze pogranicza. Planowana jest publikacja poradnika oraz umieszczenie go w formie elektronicznej na stronach internetowych partnerów. W trakcie prezentacji wyników analizy, a zwłaszcza po jej zakończeniu, miała miejsce ożywiona wymiana poglądów i propozycji w zakresie dalszych, wspólnych przedsięwzięć.
 
Transgraniczny projekt monitorowania szkodników sosny prowadzony przez Landratsamt Bautzen Kreisforstamt we współpracy z RDLP w Zielonej Górze i jest współfinansowany ze środków FMP przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej POLSKA-SAKSONIA 2007-2013.