Asset Publisher Asset Publisher

VII edycja Studium Przedsiębiorczości Leśnej

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VII już edycji Studium Przedsiębiorczości Leśnej. Jest to roczne szkolenie pozwalające nabyć Państwu podstawową wiedzę z zakresu leśnictwa oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Szanowni Przedsiębiorcy Leśni

 

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w VII już edycji Studium Przedsiębiorczości Leśnej. Jest to roczne szkolenie pozwalające nabyć Państwu podstawową wiedzę z zakresu leśnictwa oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki Studium uzyskujecie Państwo podstawowe wykształcenie leśne, które jest dodatkowo punktowane przy ewentualnych staraniach o licencję firmy leśnej oraz coraz częściej brane pod uwagę przy przetargach.

Program Studium jest ciągle aktualizowany stanowiąc odpowiedź na zmieniające się potrzeby słuchaczy, wynikające z aktualnych uwarunkowań - w aspektach związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych (dotacje europejskie) i wdrażaniem do praktyki leśnej nowoczesnych technologii (m.in. sortymentowa metoda pozyskiwania drewna). Do tej pory Studium ukończyło ponad
300 przedsiębiorców leśnych. Oprócz zdobytej wiedzy absolwenci podkreślają dużą wagę możliwości wymiany doświadczeń i licznych kontaktów z przedsiębiorcami z terenu całego kraju.

Organizacja Studium:
• Szkolenie trwa przez 10 zjazdów w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu
• Termin pierwszego zjazdu 9 – 11 październik 2009 roku
• Miejsce: Leśny Ośrodek Naukowo – Edukacyjny w Laskach k. Kępna – Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach. Uczestnicy są kwaterowani na miejscu.
• Zajęcia prowadzone są w dwóch blokach tematycznych: Podstawowe zagadnienia z zakresu gospodarki leśnej (125 godz.) oraz Zagadnienia prawno-ekonomiczne pomocne w prowadzeniu działalności gospodarczej (75 godz.)

Koszt Studium: 4200 zł za cały rok (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty)
Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, materiały szkoleniowe.
• W ramach Studium słuchacze uczestniczą w szkoleniu okresowym dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w dziedzinie BHP, co jest potwierdzone stosownym zaświadczeniem.
• Absolwent Studium otrzymuje świadectwo ukończenia oraz certyfikat honorowany w procesie licencjonowania firm leśnych.

Kontakt
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt do 31 sierpnia: Tel. kom. 885 44 71 25, lub do biura w Poznaniu tel: (61) 848 77 63.
Więcej informacji na stronie: www.up.poznan.pl/ckpl

Z poważaniem

Paweł Oleszkiewicz
CKPL