Asset Publisher Asset Publisher

Wyjazd studyjny PTL

W dniach 20 – 24 kwietnia 2010 r. wspólnie z zarządem PTL zorganizowano dla kadry kierowniczej (nadleśniczowie, kadra RDLP i członkowie zarządu okręgu PTL) wyjazd studyjny do Czech i Austrii.

W dniach 20 – 24 kwietnia 2010 r. wspólnie z zarządem PTL zorganizowano dla kadry kierowniczej (nadleśniczowie, kadra RDLP i członkowie zarządu okręgu PTL) wyjazd studyjny do Czech i Austrii, którego celem było nawiązanie kontaktów z tamtejszą administracją lasów państwowych i wizyta w ich gospodarstwie leśnym oraz parkach narodowych.
Przyjęcie ze strony leśników tak czeskich, jak i austriackich było serdeczne. Wykazywali też duże zainteresowanie leśnictwem polskim. Wyrazili chęć organizacji podobnego wyjazdu przez delegację ich leśników do Polski i otrzymali od nas zaproszenie na teren zielonogórski. Wymieniliśmy dane adresowe i będziemy kontynuować kontakty zawodowe.

 

W zakładach drzewnych Stora Enso w Planie (Czechy)

 

Spotkanie z leśnikami w Innsbrucku (Austria)

 

Przystanek w Monachium

 

Był też czas na relaks