Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie zabiegów agrolotniczych

W pierwszym tygodniu czerwca zakończono zabiegi agrolotnicze ograniczania populacji barczatki sosnówki i brudnicy mniszki.

W lasach trzech Nadleśnictw: Babimost, Brzózka i Lubsko  zakończono zabiegi agrolotnicze na łącznej powierzchni 1056,62 ha lasu. Użyto dwóch rodzajów środków ochrony roślin : Dimilin 480 SC i Mimic 240 LV.

Zabiegi poprzedzone były szczegółową obserwacją. Obserwacja i prognoza zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych sosny należą w leśnictwie od dawna do codzienności. Celem takiego działania jest odpowiednio wczesne rozpoznanie podwyższonej liczebności populacji szkodników i potencjalnych szkód, aby w razie potrzeby móc zaplanować odpowiednie działania zaradcze i ograniczyć ich zakres do potrzebnego minimum.

Zakończenie zabiegów agrolotniczych nie oznacza zaniechania dalszych obserwacji, które prowadzone będą we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze.Na efekty zabiegów trzeba będzie jeszcze poczekać minimum 4 tygodnie.

Zielonogórskie lasy od wieków narażone są na gradacje owadów liściożernych. Największa powojenna gradacja brudnicy mniszki w 1983 roku objęła 233 tys ha (54% powierzchni leśnej RDLP). Na fotografiach niżej - z archiwum RDLP w Zielonej Górze - dokumentacja akcji zwalczania brudnicy mniszki w 1984 roku.

W 2014 roku wspólnie z leśnikami z niemieckich landów: Brandenburgii i Saksonii zrealizowano projekt porównujący metody monitorowania i ochrony lasu przed szkodnikami pierwotnymi sosny w Polsce i Niemczech. Efektem tego projektu jest opracowanie polsko-niemieckiego poradnika. Opracowanie dofinansowane zostało z Funduszu Małych Projektów Programu Operacyjnego Polska-Saksonia 2007-2013 (do pobrania niżej).