Asset Publisher Asset Publisher

Zjazd delegatów kół SITLiD Oddz. w Zielonej Górze

W dniu 18 marca.2014 r. w Łagowie odbył się zjazd delegatów kół Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa Oddziału w Zielonej Górze.

W zjeździe wzięło udział 69 delegatów oraz dotychczasowy Zarząd Oddziału. Celem zjazdu było wysłuchanie sprawozdania z działalności w latach 2010-2013, udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, który sprawował władzę w minionej kadencji, wybór władz i komisji na kolejną kadencję (2014-2017), wybór delegatów na zjazd krajowy oraz przyjęcie wniosków dotyczących działalności oddziału i realizacji działań statutowych w ciągu najbliższych lat.
Zjazd poprowadził przewodniczący, którym został w wyniku głosowania kol. Jarosława Guzowski. Gośćmi specjalnymi byli: kol. Stanisław Zalejski – wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SITLiD oraz kol. Sławomir Majsner reprezentujący Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Zielonej Górze.
Przewodniczący Zarządu Oddziału kol. Krzysztof Poczekaj wygłosił sprawozdanie z działalności oddziału w latach 2010-2013, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bogdan Baranowski przedstawił analizę działalności oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji finansowej. Na podstawie przeprowadzonej analizy działalności, przewodniczący komisji zawnioskował o  udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, które przyjęto w głosowaniu zdecydowaną większością głosów.
Następnie wybrano 9-osobowy skład prezydium Zarządu Oddziału, który wyłonił spośród swego gremium nowe władze. Władze nie zmieniły się; przewodniczącym Oddziału pozostał kol. Krzysztof Poczekaj, wiceprzewodniczącym kol. Jacek Śliwiński, Sekretarzem kol. Eugeniusz Kiełczawa, a Skarbnikiem kol. Przemysław Kozłowski.
Na zjazd krajowy SITLiD, który odbędzie się w dniach 17-19 września na terenie RDLP w Krośnie wybrano - zgodnie z regulaminem - pięciu delegatów.
Cele i  zadania oddziału i kół SITLID działających na terenie RDLP w Zielonej Górze określono na podstawie sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków, w którym sformułowano 9 głównych wniosków do realizacji. Jednym z nich jest kontynuowanie działalności szkoleniowej w oparciu o nowo zawarte Porozumienie o współpracy, podpisane w dniu 28. lutego przez Zarząd Oddziału SITLID w Zielonej Górze i Dyrektora RDLP w Zielonej Górze.
W drugiej części zjazdu kol. Marta Wiler przedstawiła prezentację na temat robinii akacjowej, a kol. Krzysztof Poczekaj dokonał, ilustrowanego licznymi fotografiami, wspomnienia o zasłużonych, niestety nieżyjących już przewodniczących SITLiD: kol. Bolesławie Grochowskim i Wojciechu Wendowskim.