Waldressourcen

Na terenie RDLP w Zielonej Górze przeważają siedliska borowe z dominacją sosny, jako gatunku panującego w drzewostanach. Średni wiek lasów na naszym terenie to 58 lat, a przeciętna zasobność to 266 m3/ha, przy średniej w kraju 275 m3/ha.

Waldschutz

Das Wissen zum Thema der in der Natur vorkommenden Prozesse, sowie die Kontrolle des Zustands der Forstumwelt ermöglichen dem Forstwirt die rechtzeitige Diagnose von Gefahren, die den Waldbestand beeinträchtigen könnten. Jedes Jahr werden die Maßnahmen zur Erhaltung des Bestandes des Waldes und der Steigerung seiner natürlichen Widerstandsfähigkeit gegen schädliche Faktoren ergriffen.

Waldnutzung

Użytkowanie lasu czyli korzystanie z jego zasobów –drewna, płodów runa leśnego, roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, choinek ale i też kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Waldeinrichtung

Die Forstwirtschaft wird in den Staatsforsten auf der Grundlage der für die Forstbezirke jeweils für zehn Jahre geltenden Forsteinrichtungsplänen geführt, die durch spezielle Einrichtungen, wie zum Beispiel das Forsteinrichtungs- und Forstvermessungsbüro (BULiGL) erstellt werden. Die Forsteinrichtungspläne werden nach den öffentlichen Umfragen durch den Umweltminister in Form einer Entscheidung bestätigt.

Weidwerk

Zwierzyna jest naturalnym i trwałym elementem krajobrazu leśnego. Wnosi do niego różnorodność, oddziałuje na ekosystem i sama pozostaje pod jego wpływem, tworząc układ dynamiczny.

Zertifikate

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych.

Aufsicht über den nichtstaatlichen Wald

Lasy prywatne stanowią około 20% lasów w Polsce. Największy udział lasów prywatnych - ponad 45% -jest w województwie mazowieckim. Najmniejszy w lubuskim -1,9%.