Lage

Die Regionale Direktion der Staatsforste in Zielona Góra ist in drei Wojewodschaften gelegen – vorwiegend in der Lubuskie Wojewodschaft, aber auch in Großpolen (4,91%) und im kleinen Fragment in Niederschlesien (0,20%).

Fotogalerie

Zdjęcia wykonane przez zielonogórskich leśników

Geschichte

Historia organizacji gospodarczej, Lasów Państwowych, zaczyna się 30 grudnia 1924 r. podpisaniem przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej rozporządzenia w sprawie wydzielenia administracji lasów państwowych w odrębny pion administracji państwowej.

Projekte und Fonds

Działania w projekcie skoncentrowane są głównie na dążeniu do ograniczenia występowania pożarów w lasach, a także do sprawnego i szybkiego lokalizowania źródła zagrożenia.

Internationale Zusammenarbeit

PAŃSTWOWA AKADEMIA ROLNICZA W IRKUCKU (State Agricultural University of Irkutsk)