Naturschutzgebiete

Die Wälder von Zielona Góra weisen trotz des überwiegenden Anteiles der Kiefernbestände den Reichtum von Flora, Fauna und Pilzarten auf. Sie beherbergen Standorte der vom Aussterben bedrohten Pflanzen und Tiere. Ein Teil von ihnen wurde in die polnische Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und in die Rote Liste der gefährdeten Tiere eingetragen.

Landschaftsparks

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajdują się 4 parki krajobrazowe. Tą formą ochrony objęte jest 22 248 ha gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (wg stanu na 1.01.2024 r.).

Landschaftschutzgebiete

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Natura 2000

Das Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 auf dem Gebiet der RDLP Zielona Góra. Natura 2000 ist ein länderübergreifendes Netz von Schutzgebieten, die die nachhaltige Existenz für ausgewählte Typen der Ökosysteme und für die vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tierarten aus dem Gesichtspunkt der Europäischen Union sichern sollen.

Naturdenkmale

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się 446 pomników przyrody, w tym 31 pomników powierzchniowych, o łącznej powierzchni 95,88 ha.

Geschützte ökologische Landschaftsbestandteile

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1736,93 ha.