Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajdują się 4 parki krajobrazowe. Tą formą ochrony objęte jest 22 248 ha gruntów w zarządzie Lasów Państwowych (wg stanu na 1.01.2024 r.).

Aktualnie parki krajobrazowe tworzone są na podstawie uchwały sejmiku województwa.
Parki krajobrazowe posiadają odrębną administrację. W województwie lubuskim wszystkie parki połączone są w Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego (ZPKWL) z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
Charakterystyka poszczególnych parków przedstawia się następująco:

Łagowski Park Krajobrazowy położony na terenie gmin: Łagów, Sulęcin i Torzym został utworzony w kwietniu 1985 r. jako pierwszy park krajobrazowy na omawianym terenie. Powierzchnia parku wynosi 4 929 ha, a otuliny 6 612 ha. Znajduje się w centralnej części województwa lubuskiego. Posiada bogatą rzeźbę polodowcową - wzgórza moreny czołowej, a w części południowej pola sandrowe. Liczne jeziora rynnowe zajmują 8% powierzchni parku (m.in. jezioro Ciecz i Łagowskie). W północnej części występują drzewostany bukowe, tworząc tzw. Łagowską Wyspę Buczyny o powierzchni około 2000 ha. Lasy stanowią 64% powierzchni parku. Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty: Buczyna Łagowska, Pawski Ług i Nad Jeziorem Trześniowskim.

 

Gryżyński Park Krajobrazowy położony jest na terenie gmin: Bytnica, Krosno Odrzańskie, Czerwieńsk, Skąpe i Łagów. Utworzony został w kwietniu 1996 r. Znajduje się w środkowej części województwa. Powierzchnia parku wynosi 2 755 ha, a otuliny 20 412 ha. Ochronie poddane zostały tereny polodowcowej rynny rzeki Gryżynki o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Krzesiński Park Krajobrazowy położony na terenie gmin: Gubin, Cybinka i Maszewo został utworzony w lipcu 1998 r. Znajduje się w zachodniej części województwa w widłach rzek Odry i Nysy Łużyckiej. Zajmuje powierzchnię 8 546 ha i nie posiada otuliny. Ze względu na dolinny charakter dominują tereny rolnicze - głównie użytki zielone.

Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa" o powierzchni 18 200 ha został utworzony 27.09.2001 r. Położony jest na terenie gmin: Brody, Tuplice, Trzebiel i Przewóz oraz miasta Łęknica. Park chroni głównie cenne utwory geologiczne usytuowane na niezwykłej morenie czołowej w kształcie podkowy. Park chroni również cenne tereny przyrodnicze położone nad Nysą Łużycką oraz tereny kulturowe w strefie pogranicza z Niemcami. Park nie posiada otuliny. W dniu 17 września  2011 r. Łuk Mużakowa jako pierwszy i jak dotąd jedyny obiekt tego typu w Polsce, uzyskał Certyfikat Europejskiego Geoparku oraz został włączony do Światowej Sieci Geoparków (Global Geoparks Network).