"Zanocuj w lesie"

Program Lasów Państwowych ruszył 1 maja 2021 r.

„Zanocuj w lesie” to projekt, dzięki któremu do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu wszystkie 20 nadleśnictw RDLP w Zielonej Górze udostępni specjalnie przeznaczone na ten cel obszary. Dotychczas takie legalne miejsce do nocowania na naszym terenie znajdowało się w Nadleśnictwie Lubsko - w ramach pilotażowego projektu w Lasach Państwowych.
 

Czy różnił się pilotaż od wprowadzonego programu "Zanocuj w lesie"? Szczegóły wyjaśnia poniższa infografika:

Warto dodać, że program "Zanocuj w lesie" obowiązuje w Lasach Państwowych na terenie całej Polski. 

Należy pamiętać, że bez względu na to, jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia poza wyznaczonymi do tego miejscami. 

Każdy, kto będzie chciał nocować w lesie – w wyznaczonych strefach - dłużej niż dwie noce z rzędu lub w grupie większej niż dziewięć osób, musi zgłosić to drogą mailową do miejscowego nadleśnictwa i otrzymać akceptację w wiadomości zwrotnej.

Wybierając się do „leśnego hotelu” należy pamiętać, że w lesie nie ma kranów, bieżącej wody, restauracji czy parkingu. Są za to: przyroda, dzikie zwierzęta czy owady, i nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne. Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych.
 

Planując dłuższy pobyt w lesie nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu regulaminu "Zanocuj w lesie", który znajdziecie na stronie internetowej każdego nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze. 
 


Przypominamy też, że fragmenty lub całe obszary wyznaczone do nocowania mogą być czasowo wyłączane z użytkowania, ze względu na sytuację przeciwpożarową lub inne kwestie, związane z bezpieczeństwem nocujących oraz otaczającej ich przyrody. Planując wyprawę warto zapoznać się z mapą zagospodarowania turystycznego na stronie Banku Danych o Lasach. Można tam znaleźć warstwę z obszarami "Zanocuj w lesie" oraz mapę zagrożenia pożarowego, którą koniecznie należy sprawdzić przed wyjściem w teren.

Zapraszamy do "Zanocuj w lesie" - koniecznie oznaczcie profil RDLP w Zielonej Górze lub lokalnego nadleśnictwa na Facebooku, jeśli zaplanujecie post z zielonego hotelu!Hamak w lesie, fot. P. Mrowiński (Nadleśnictwo Lubsko)