Asset Publisher Asset Publisher

Dostawa sortów mundurowych leśnika

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sortów mundurowych leśnika na potrzeby biura RDLP i 20 nadzorowanych nadleśnictw na lata 2021-2022”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę sortów mundurowych

Durchschnitt (0 Stimmen)