Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na usługi leśne 2023

Dokumenty niezbędne w procedurze udzielania i wykonywania zamówień na usługi leśne na rok 2023. Ustawy i wydawane na ich podstawie rozporządzenia podlegają publikacji wyłącznie w Dzienniku Ustaw, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). Publikacje niezbędnych w postępowaniach ustaw i rozporządzeń wskazano m.in. w części 3.2.1) wzorcowej SWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej.


Stan prawny do przetargu na usługi leśne 13.10.2023

Stan prawny do przetargu na usługi leśne 2023 uwzględniający najnowszą wersję certyfikatu FSC (pozostałe  uregulowania bez zmian)

 

 

 

Durchschnitt (0 Stimmen)