Asset Publisher Asset Publisher

Usługa wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego

Postępowanie na „Usługę wytworzenia pelletu z udostępnionego surowca drzewnego” w imieniu jednostek organizacyjnych zgrupowanych w RDLP Zielona Góra przeprowadzi Ośrodek Transportu Leśnego; ul. Szpitalna 2 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Informacja o postępowaniu:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wytworzenia w zakładzie produkcyjnym certyfikowanego pelletu drzewnego o średnicy 6 mm klasy A1 zgodnie z obowiązującą normą PN-EN-ISO-17225-2 lub równoważną z udostępnionego przez Zamawiającego surowca drzewnego.

Termin składania ofert:17-10-2022 09:00:00

Szczegóły (link do strony OTL Gorzów) : https://portal.smartpzp.pl/otlgorzow/public/postepowanie?postepowanie=33957593

Durchschnitt (0 Stimmen)