Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1736,93 ha.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 228 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 2077,10ha.

Użytkami ekologicznymi są najczęściej ekosystemy wodno-błotne, takie jak bagna, torfowiska, starorzecza, tereny zalewiskowe czy śródleśne oczka wodne, ale ochroną objęto również murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe. Najciekawsze użytki ekologiczne to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin.

Największym obiektem jest użytek ekologiczny    „Dachowskie Ługi”           o powierzchni 242,87 ha.

Użytki ekologiczne tworzone są poprzez uchwały rad gmin.

Powierzchnia użytków ekologicznych na terenie zielonogórskich lasów jest bardzo zróżnicowana. Największym obiektem jest użytek ekologiczny „Dachowskie Ługi” o powierzchni 242,87 ha znajdujący się w Dolinie Bobru w Nadleśnictwie Krzystkowice. Drugim co do wielkości jest użytek  „Łąki nad Olszą" o powierzchni 132 ha w Nadleśnictwie Żagań. Niewiele mniejsze jest „Torfowisko Guzów" w Nadleśnictwie Krzystkowice o powierzchni 92,4 ha, stanowiące dobrze zachowane torfowisko przejściowe, miejsce lęgowe kilku par żurawia i wielu ptaków wodno-błotnych. Średnia powierzchnia użytku ekologicznego wynosi niewiele ponad 9 ha, jednak sporo bagienek, torfowisk, chronionych jako użytki ekologiczne, ma powierzchnię poniżej 1 ha. 

 
 

Durchschnitt (0 Stimmen)