Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie RDLP w Zielonej Górze znajduje się 210 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1736,93 ha.

Użytkami ekologicznymi są najczęściej ekosystemy wodno-błotne, takie jak bagna, torfowiska, starorzecza, tereny zalewiskowe czy śródleśne oczka wodne, ale ochroną objęto również murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe. Najciekawsze użytki ekologiczne to torfowiska niskie i przejściowe z rzadkimi gatunkami roślin. 
Największym obiektem jest użytek ekologiczny „Łąki nad Olszą" o powierzchni 132 ha.
Powierzchnia użytków ekologicznych na terenie zielonogórskich lasów jest bardzo zróżnicowana. Największym obiektem jest użytek ekologiczny „Łąki nad Olszą" o powierzchni 132 ha, ustanowiony uchwałą Rady Gminy Iłowa. Drugim, co do wielkości użytkiem jest „Torfowisko Guzów" o powierzchni 92,4 ha, stanowiące dobrze zachowane torfowisko przejściowe, miejsce lęgowe kilku par żurawia i wielu ptaków wodno-błotnych. Torfowisko zlokalizowane jest w połowie drogi pomiędzy Nowogrodem Bobrzańskim i Jasieniem, na południowy wschód od miejscowości Guzów. Jednak większość niewielkich bagienek, torfowisk, chronionych jako użyki ekologiczne, ma powierzchnię poniżej 1 ha. 
Durchschnitt (0 Stimmen)