Asset Publisher Asset Publisher

Szwajcaria

KANTON DE VAUD I VALAIS Współpraca ze Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Regionu Serine AGFORS oraz Departamentami Leśnictwa (SFFN) Kantonu de Vaud i Valais rozpoczęła się w roku 2009 i trwa do dziś.

Przedstawiciele organizacji szwajcarskich byli w Polsce już trzykrotnie (2009, 2012, 2013) a delegacja leśników z RDLP w Zielonej Górze miała możliwość zapoznania się z gospodarką leśną Szwajcarii w roku 2010. W obu krajach, pomimo różnic przyrodniczych i formalnych (struktura własności lasów; w Kantonie de Vaud lasy kantonalne i konfederacyjne zajmują jedynie 11%) występują podobne problemy a sposób prowadzenia gospodarki leśnej jest bardzo podobny. Trwa wymiana doświadczeń w zakresie m.in. współpracy z prywatnymi właścicielami lasów, wykorzystania surowca drzewnego oraz szkolnictwa zawodowego.

Durchschnitt (0 Stimmen)