Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenia pożarowe

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie, w okresie od 1 marca (jednak nie wcześniej niż po ustąpieniu pokrywy śnieżnej) do 30 września, określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla stref prognostycznych w skali od 0 do 3.

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego - w Polsce

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego - w RDLP Zielona Góra


Okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza nadleśniczy, przy dużym zagrożeniu pożarowym, jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9.00 będzie niższa od 10%.
Wybierając się na wycieczkę do lasu sprawdź czy na danym terenie nie wprowadzono zakazu wstępu do lasu:
Więcej: mapa zakazów wstępu 

REGIONALNY PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY

stacjonarny: +48 68 320 23 47
komórkowy: +48 661 121 451