Asset Publisher Asset Publisher

Już 112 razy gasili las

W lasach województwa lubuskiego od kilkunastu dni utrzymuje się najwyższy stopnień zagrożenia pożarowego. W niektórych przypadkach wilgotność ściółki spada poniżej 10%. W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze od początku roku wystąpiło 112 pożarów.. Tylko w okresie Świąt Wielkanocnych w lasach zielonogórskich zanotowano 23 pożary lasu. To trzykrotnie więcej pożarów niż w analogicznym okresie 2018 roku! Spaleniu uległo już ponad 14 hektarów lasu.

Miesiące wiosenne, tj. kwiecień i maj pod względem zagrożenia pożarowego często są najtrudniejszym okresem dla leśników i strażaków. Przesuszona ściółka leśna, suche trawy oraz brak opadów deszczu przyczyniają się do wzmożonego występowania pożarów w lasach oraz ich bliskim sąsiedztwie.

Codziennie w nadleśnictwach, w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych oraz na dostrzegalniach (wieżach obserwacyjnych) pełnione są dyżury przeciwpożarowe. W przypadku wykrycia pożaru przez system alarmowo-obserwacyjny Lasów Państwowych alarmowane jest właściwe terytorialnie Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej oraz dysponowane są siły i środki własne nadleśnictwa w postaci ludzi, samochodów patrolowo-gaśniczych oraz pozostałego sprzętu będącego w dyspozycji. W trudnej walce z pożarami niezbędna jest również pomoc samolotów gaśniczych. 

Na zlecenie i koszt Lasów Państwowych dysponowany jest samolot gaśniczy z Leśnej Bazy Lotniczej. Dodatkowo dwa razy dziennie na godzinę 9:00 oraz 13:00 w meteorologicznych punktach pomiarowych LP ustalany jest aktualny oraz prognozowany stopień zagrożenia pożarowego lasu dla wyznaczonych stref prognostycznych, który określa ryzyko zaistnienia pożaru w danym dniu oraz nakreśla zakres niezbędnych przedsięwzięć. Jesteśmy jedyną regionalną dyrekcją LP w Polsce (sposród 17-tu), w której wszystkie nadleśnictwa zostały zaliczone do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o obowiązującym stopniu zagrożenia pożarowego lasu.

Wybierając się na wycieczkę do lasu czy też długi weekend majowy warto zapoznać się z aktualną Mapą obszarów objętych okresowymi zakazami wstępu do lasu.

Na terenie nadleśnictw wchodzących w skład RDLP w Zielonej Górze obecnie nie przewiduje się  wprowadzenia zakazu wstępu do lasu. Apelujemy o rozwagę podczas poruszania się po lasach oraz przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,  wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Apelujemy o niezwłoczne informowanie o wszelkich zagrożeniach poprzez numer alarmowy 112 lub 998 do najbliższego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej, numery kontaktowe do Punktów Alarmowo-Dyspozycyjnych nadleśnictw dostępne są na stronach internetowych jednostek LP.

Average (0 Votes)