Asset Publisher Asset Publisher

ROCZNICA FORSOWANIA NYSY

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w nadgranicznym Przewozie zorganizowano obchody rocznicowe upamiętniające 77 rocznicę bitwy rozpoczętej 16 kwietnia 1945 r. o Nysę Łużycką określanej mianem forsowania Nysy.

Była to jedna z bitew operacji łużyckiej jaka obyła się w końcowej fazie II wojny światowej na froncie wschodnim. Do walk przystąpiła 2 Amia Wojska Polskiego oraz wojska niemieckie Grupy Armii Środek (Heeresgruppe Mitte). Strona polska poniosła ogromne straty, które według statystyk historycznych stanowiły 27% wszystkich strat poniesionych przez całe Wojsko Polskie na froncie wschodnim od października 1943 do maja 1945 roku. Zginęło ponad 5 tys. żołnierzy, a 3 tysiące uznano za zaginionych. Krwawe starcie stanowiło ostatnią udaną ofensywą wojsk niemieckich u schyłku II wojny światowej.

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Forsowanie Nysy Łużyckiej przez Wojsko Polskie (Źródło:Kresy-Syberia.org)

Nadleśnictwo Wymiarki w patriotycznych uroczystościach reprezentował Nadleśniczy Zdzisław Woźny, który złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym poległych.

fot. J. Kazimir

Należy nadmienić, że niemym świadkiem wydarzeń jakie miały miejsce na terenach przygranicznych ponad siedem dekad temu są także lasy znajdujące się w zarządzie nadleśnictwa. Pozostało wiele transzei wykorzystywanych jako okopy oraz lei po wybuchach w rejonach toczonych walk. Teren ten był częściowo rozminowywany w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.

Fragment mapy Nadleśnictwa Wymiarki na podkładzie numerycznego modelu terenu z widocznymi lejami po wybuchach.

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

Leje po wybuchach na terenach leśnych (fot. J. Karwański)

Ciekawostkę stanowi również fakt, że na północ od Przewozu w sąsiedztwie dzisiejszej drogi wojewódzkiej nr 350 do miejscowości Nowe Czaple istniało 7 miejscowości. Wszystkie miejscowości zostały wyludnione w lutym 1945 r. przez Wermacht, co było efektem zbliżania się wojsk Armii Czerwonej. Aby nie pozostawiać łupów dla wroga, większość wsi została podpalona przez wojska niemieckie. Po zakończeniu działań wojennych ocalały i funkcjonują do dziś tylko trzy miejscowości.

Autor: J.Karwański, Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wymiarki

 
Average (0 Votes)