Asset Publisher Asset Publisher

"Gryżyńskie Uroczyska" zapraszają!

Zapraszamy na "Gryżyńskie Uroczyska" - bo tak nazywa się ścieżka edukacyjna w Nadleśnictwie Bytnica położona w malowniczym zakątku rynny Gryżyńskiego Potoku, na terenie leśnictwa Augustynka w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym.

Najciekawsza część parku znajduje się pomiędzy wsiami Gryżyna i Grabin. To właśnie na tym fragmencie miejscowi leśnicy we współpracy ze specjalistami z GPK przygotowali ścieżkę edukacyjną. Liczne strome wąwozy, jezioro polodowcowe, stawy hodowlane, źródła, ruiny starych młynów i wszechobecna cisza tworzą niezwykłą atmosferę, która sprzyja refleksji i odpoczynkowi. Aby zapewnić zwiedzającym funkcjonalność ścieżki i bezpieczeństwo zwiedzania wybudowano mostki, tablice edukacyjne, wiatę i zadaszania oraz inne elementy małej architektury.
28 listopada 2013 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej ścieżki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele projektanta, wykonawcy, GPK ale i lokalnych samorządów. Nie zabrakło przedstawiciela WFOŚiGW w Zielonej Górze, funduszu który w połowie dofinansował tę ciekawą inwestycję.

 

tekst Anna Niemiec

fot. Łukasz Wojciechowski