Asset Publisher Asset Publisher

"Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju"

W dniach 17-18 listopada 2012 roku, delegacja szkółkarzy z terenu RDLP w Zielonej Górze uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji pn.”Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju”, zorganizowanej w Ożarowie Mazowieckim przez Związek Szkółkarzy Polskich w dwudziestą rocznicę istnienia. Bogaty i różnorodny zakres tematyczny przedstawiło 14 prelegentów, w tym 8 specjalistów z zagranicy. Konferencja była wyjątkowym branżowym wydarzeniem na skalę międzynarodową o czym świadczy grono 350 uczestników przybyłych z 11 krajów oprócz Polski (Belgii, Białorusi, Danii, Finlandii, Holandii, Kazachstanu, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy i Węgier).

W dniach 17-18 listopada 2012 roku, kilkoro szkółkarzy z terenu naszej RDLP uczestniczyło w Międzynarodowej Konferencji pn."Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju", zorganizowanej w Ożarowie Mazowieckim przez Związek Szkółkarzy Polskich w dwudziestą rocznicę istnienia.

Konferencja była miejscem wymiany informacji pomiędzy praktykami i najlepszymi w Europie specjalistami w dziedzinie szkółkarstwa. Botanicy, inżynierowie zieleni, prawnicy, informatycy prezentowali najnowsze doniesienia z dziedziny nauki i praktyki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szkółek. Dwa dni, szczelnie wypełnione wykładami pozwoliły leśnikom ustawić się w trochę innej niż zazwyczaj perspektywie. Potwierdziła się teza, że szkółkarstwo leśne nie stoi na marginesie polskiego szkółkarstwa. Jest to jedna grupa branżowa, która boryka się z podobnymi problemami. Ograniczenia prawne w stosowaniu środków ochrony roślin, poszukiwanie alternatywnych metod ochrony, postęp techniczny, technologie produkcji i wykorzystania kompostu to nie jedyne omawiane na konferencji zagadnienia, które w codziennej pracy bliskie są wszystkim szkółkarzom bez względu na profil produkcji. Do zastanowienia pozostaje również kwestia ewentualnej przynależności do Związku Szkółkarzy Polskich. Patrząc na osiągnięcia ZSP i możliwe profity jakie daje członkostwo warto rozważyć przynależność w kontekście chociażby ułatwionego dostępu do aktualnej wiedzy i ułatwień w zakresie promocji i sprzedaży materiału szkółkarskiego.

 

Więcej o konferencji na stronie : www.zszp.pl/

tekst: Marta Wiler