Asset Publisher Asset Publisher

9. Europejski Kongres Edukacji Leśnej

W dniach 9-12 września br. liderzy edukacji leśnej, pedagodzy, naukowcy i leśnicy z całej Europy spotkali się w Ośrodku „Leśnik” w Łagowie – na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Świebodzin – aby dyskutować i wymieniać poglądy na temat sposobów realizowania misji edukacji leśnej i jej wpływu na indywidualny rozwój człowieka oraz możliwości kształtowania odpowiedzialnych relacji młodych ludzi w społeczeństwie.

Organizatorami 9. Kongresu były Lasy Państwowe, Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych oraz unijna podgrupa Forest Communicators Network [FCN], zajmująca się edukacją leśną.

Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał Wiktor Naturski, Prezes Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, który odczytując list Piotra Otawskiego, Głównego Konserwatora Przyrody, skierowany do uczestników Kongresu, wyraził nadzieję wyznaczenia nowych kierunków w zakresie edukacji leśnej, z których będą mogli czerpać nie tylko edukatorzy leśni, ale i pedagodzy, nauczyciele czy leśnicy. Dyrektor Wiesław Krzewina, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Strategii, Organizacji i Rozwoju zaznaczył w swoim wystąpieniu, że Lasy Państwowe – prowadząc gospodarkę leśną, dbają o zrównoważony rozwój wszystkich funkcji lasu – w tym także edukacji. Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor Leszek Banach serdecznie powitał uczestników Kongresu, życząc owocnych dyskusji oraz zachęcając do korzystania z uroków otaczającej przyrody, która wywiera niewątpliwy wpływ na zdrowie, zrównoważony rozwój i stanowić może wstęp do skutecznej edukacji leśnej.

            Podczas Kongresu odbywały się warsztaty, szkolenia doskonalące i panele dyskusyjne – uczestnicy zjazdu rozważali między innymi, czym jest edukacja przyrodniczo – leśna, jakie są jej cele i w jaki sposób powiązać ją ze zrównoważonym rozwojem i kształtowaniem świadomości społeczeństwa w zakresie racjonalnego i odpowiedniego korzystania z wszystkich funkcji lasu. Spotkanie to miało charakter wielowymiarowy i stanowiło doskonałą okazję do wymiany opinii, poglądów i różnorodnych spojrzeń na zagadnienie edukacji leśnej, zwłaszcza, że w jednym miejscu spotkali się edukatorzy i specjaliści z wielu krajów Europy – stwarzało to szerokie możliwości do wymiany doświadczeń i dawało szansę spojrzenia na kwestie edukacji leśnej z zupełnie innej perspektywy. Ostatniego dnia Kongresu uczestnicy na zaproszenie Nadleśnictwa Lubsko odwiedzili OEPL w Jeziorach Wysokich oraz Park Mużakowski i geościeżkę w Łęknicy, gdzie gospodarzem terenu jest Nadleśnictwo Lipinki

Więcej informacji