Asset Publisher Asset Publisher

Aleja 90 dębów na 90-lecie Lasów Państwowych

7 listopada w Gminie Zabór zasadzano 90 wyjątkowych drzew, symbolicznie wybranych dębów dla uczczenia 90 rocznicy PGL LP

Głównym inicjatorem zasadzenia alei była Liga Ochrony Przyrody. Pomysł powstał dzięki inicjatywie Prezesa Zarządu Okręgu LOP w Zielonej Górze Pana prof. dr hab. Leszka Jerzaka, który przy współpracy z Gminą Zabór, która udostępniła teren oraz z pomocą Nadleśnictwa Przytok zorganizowali uroczystość. Aleję sadziły również dzieci z miejscowych szkół i przedszkoli.

W bieżącym roku mija 90 lat od chwili, gdy 30 grudnia 1924 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski podpisał rozporządzenie o organizacji administracji lasów państwowych (jako własność gruntu leśnego). Datę tę, nieco symbolicznie, uznaje się za początek historii Lasów Państwowych. Od tamtego czasu instytucja ta niemal nieprzerwanie (pomijając okres II wojny światowej) zarządza i administruje większością lasów publicznych naszego kraju.  

Lasy Państwowe to przede wszystkim miliardy drzew we wszystkich klasach wieku. Nie brakuje wśród nich okazów wyjątkowych o niespotykanych wymiarach i kształtach, oraz drzew zasadzonych aby upamiętniały ważne wydarzenia, tak ja te młode dęby maja upamiętniać 90 rocznicę powstania LP. Lasy i leśnictwo spełniają wiele istotnych funkcji, zaś produkcja surowca drzewnego i rozmaitych użytków ubocznych – choć bardzo ważna jest tylko jedną z wielu. Należy podkreślić dotąd mało akcentowane funkcje środowiskowe lasów, czyli ich pozytywny wpływ na kształtowanie klimatu, regulowanie obiegu wody w przyrodzie oraz ochrona przed powodziami, lawinami, erozją gleb czy stepowieniem krajobrazu, a także zachowanie różnorodności biologicznej. Do tego dochodzą niezmiernie istotne funkcje społeczne, takie jak walory rekreacyjne i zdrowotne terenów leśnych, a także te bardziej wymierne, jak choćby stymulowanie rynku pracy.

W kulturach starożytnej Europy czczono wiele drzew, m. in. cyprysy, jabłonie, jesiony, ale najważniejszym drzewem – symbolem chwały i boskości – pozostawał dąb, uosabiający zwykle główne bóstwo. W antycznej Helladzie był on poświęcony władcy bogów – olimpijskiemu Zeusowi. Szczególnym miejscem kultu był właśnie święty dąb Zeusa w Dodonie, zarazem znajdowała się tam jedna z najbardziej znanych wyroczni. Boską wolę Zeusa kapłani odczytywali m. in. z szumu dębowych liści. Podobną postać miał kult najwyższego boga Traków – Tranosa.

Podziw dla tych niezwykłych drzew – 90 potomków pomnika przyrody, Dębu Chrobry – daje swój wymierny wyraz w powiększaniu lesistości naszego kraju. Średnio, co roku, na uprawy leśne o powierzchni 3500 ha zielonogórscy leśnicy wysadzają ponad 30 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów, w tym ok. 20 mln sadzonek sosny zwyczajnej. Rocznie pielęgnują prawie 10 tys. ha upraw. Zasadzonych 90 dębów ma być żywym przekazem dla przyszłych pokoleń o rocznicy  funkcjonowania Lasów Państwowych - organizacji, która od 90 lat zarządza wielkim narodowym majątkiem Polaków jakim są lasy. Istotnym elementem alei jest tablica "zatopiona" w kamieniu upamiętniającym to wydarzenie. Wszyscy obecni byli świadkami tworzenia czegoś wyjątkowego, co będzie również ważnym elementem historii i kultury ludzi tu żyjących. Drzewka zostały poświęcone a przygotowany specjalnie na tą okazję kamień będzie informował turystów o przekazie jubileuszowej alei.