Asset Publisher Asset Publisher

Bachusik Silvanus

36. Bachusik otrzymał imię Silvanus. Miasto Zielona Góra zyskało dzięki leśnikom kolejną atrakcję turystyczną.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze od wczorajszego dnia (20 października) może pochwalić się nowym członkiem wśród leśnej braci. Dyrektor Leszek Banach o godz. 8.30 odsłonił bowiem 36. Bachusika. Kolejna zielonogórska postać rzymskiego boga lasów, zagajników, zwierząt i dzikiej przyrody oraz chyba przede wszystkim – jak przystało na Winny Gród - bóg wina i dobrej zabawy otrzymał imię Silvanus. Fundatorem są zielonogórscy leśnicy, a autorem rzeźby Pan Artur Wochniak.

„Dla uczczenia pracy leśników-pionierów, ich oddania, poświęcenia i trudu włożonego w  rozwój naszych lasów oraz dla  upamiętnienia 70. Rocznicy funkcjonowania Lasów Państwowych w  Zielonej Górze,  odsłaniamy dziś postać Silvanusa  - rzymskiego boga lasów i dzikiej przyrody. Jako  kompan zielonogórskich Bachusików, niech wspiera leśników w ich codziennej pracy". – czytamy w Akcie erekcyjnym.

Bachusiki to atrakcja turystyczna miasta Zielona Góra. Na stronie bachusiki.cba.pl znajdziesz o nich wszystko - opisy, zdjęcia, newsy, mapki i wiele więcej!

Podczas tego dnia RDLP w Zielonej Górze świętowała 70-tą rocznicę funkcjonowania Lasów Państwowych na Ziemiach Zachodnich. Uroczysta konferencja pt.: „Lasy Zielonogórskie na przestrzeni wieków" odbyła się w Centrum Przyrodniczym, gdzie oficjalnego przywitania gości dokonała kierownik CP Pani Krystyna Walińska. Dyrektor RDLP dokonał otwarcia II części konferencji, której jak zaznaczył najwyższą wartością była różnorodność środowisk jakie wzięły w niej udział. Ponieważ prezentacje historyczne dotyczące prowadzenia szeroko pojętej gospodarki leśnej na zachodnich ziemiach zgromadziła wielu działaczy lokalnych zarówno po stronie prelegentów jak i uczestników spotkania. Dyrektor Leszek Banach podczas przedstawionej prezentacji powiedział również jak ważne są inicjatywy realizowane w ramach współpracy partnerskiej o charakterze lokalnym.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i rządowych na czele z Wojewodą Lubuskim Panią Katarzyną Osos, która na ręce Dyrektora Leszka Banacha złożyła gratulacje pracownikom z okazji jubileuszu, oraz życzyła przede wszystkim dużo satysfakcji podczas wykonywania obowiązków zawodowych na rzecz ochrony naszego narodowego dobra, jakim są lasy. Swoją obecnością konferencję uświetnili również przedstawiciele świata nauki i służb ochrony przyrody.

Pan Mariusz Jaśkowiak przedstawił prezentację pt.: „Kształtowanie się polskiej administracji leśnej w latach 1945-1968 na terenie obecnej RDLP w Zielonej Górze. Pani Marlena Magda-Nawrocka opisała stanowiska archeologiczne na przestrzeni leśnej Nadleśnictwa Krzystkowice, poruszając kwestię odnalezienia na danym terenie „skarbu z lasu". Pan Grzegorz Socha opowiedział o wybranych obiektach archeologicznych na terenie lasów RDLP w Zielonej Górze, w świetle analizy danych ze skaningu laserowego (LIDAR). Wykład ten przygotowany był przy współudziale Pana Jarosława Lewczuka. Bardzo ciekawej prezentacji pt.: „Zarys dziejów puszcz północnej części Borów Dolnośląskich" dokonał Pan Waldemar Bena. Pan Paweł Łachowski przybliżył uczestnikom konferencji dawne nazewnictwo leśne na terenie Borów Tarnowskich. Duże poruszenie i zainteresowanie na sali rozbudził temat zabytkowych leśniczówek na terenie RDLP, jakie na wielu zdjęciach zaprezentowane zostały przez Pana prof. Tomasza Jaworskiego. Pan Andrzej Stróżczyński pobierając sprawdzone informacje z pierwszej ręki – przekazane od ojca Pana Henryka Stróżczyńskiego opowiedział o dziejach Nadleśnictwa książęcego Wymiarki. Również prezentacje pt.: „Ślady kultury łowieckiej na terenie Lasów Zielonogórskich" przedstawiona przez Pana Marka Maciantowicza, opis Pana Piotra Haracza dawnych granic zachowanych w rejonie Trzebiela oraz historia niezwykłego miejsca – Zielonego Lasu – opowiedziana przez Pana Rafała Szymczaka wciągnęły bez reszty uczestników konferencji.  

Po przedstawionych prezentacjach odbyło się zwiedzanie Centrum Przyrodniczego oraz wystawy „Via Regia".  

Serdecznie dziękujemy za przybycie!