Asset Publisher Asset Publisher

Bolesław Grochowski zmarł

3 kwietnia 2011r. zmarł Bolesław Grochowski - niekwestionowany autorytet zawodowy w całym środowisku leśnym. Włożył ogromny wkład w ochronę lubuskich lasów przed gradacjami szkodliwych owadów oraz zagospodarowanie dużych powierzchni po pożarach lasu. Ceniony przez środowisko za niezwykłą pracowitość, rzetelność i uczciwość. Lubiany za otwartość i życzliwość. Pogrzeb odbędzie się 8 kwietnia (piątek) w Przylepie k.Zielonej Góry. Cześć jego Pamięci!

 

 

inż. Bolesław Grochowski urodził się 2 sierpnia 1932 r.

Absolwent Wydziału Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu (1957).

Pracę w Lasach Państwowych rozpoczyna bezpośrednio po ukończeniu studiów jako adiunkt w Nadleśnictwie Klenica. W roku 1959 obejmuje stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Miodnica. W styczniu 1969 zostaje powołany na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Ośno Lubuskie, gdzie pracuje do 1982 r tj. do czasu przeniesienia służbowego na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Zagospodarowania Lasu w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

1 września 1992 r. zostaje powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. zagospodarowania lasu RDLP w Zielonej Górze, na którym pracuje aż do momentu przejścia na emeryturę w styczniu 1998 roku.

fot.z archiwum RDLP

Bolesław Grochowski cieszył się niekwestionowanym autorytetem zawodowym w całym środowisku leśnym. Wielokrotnie wyróżniany odznakami branżowymi. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Włożył ogromny wkład w ochronę lubuskich lasów przed gradacjami szkodliwych owadów oraz zagospodarowanie dużych powierzchni po pożarach lasu. 

Ceniony przez środowisko za niezwykłą pracowitość, rzetelność i uczciwość. Lubiany za otwartość i życzliwość.

Zmarł 3 kwietnia 2011 r.

Pogrzeb odbędzie się 8 kwietnia w Przylepie k. Zielonej Góry.

Cześć Jego Pamięci!