Asset Publisher Asset Publisher

Egzamin kwalifikacyjny do zatrudnienia w Lasach Państwowych

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze organizuje egzamin kwalifikacyjny do zatrudnienia w Lasach Państwowych.