Konkurs „Mój Las”

Już po raz trzydziesty Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie dla młodzieży szkolnej.

Każda szkoła może zgłaszać swój udział do 30 listopada 2016 r. do LOP w Zielonej Górze. Najlepsze prace powalczą o zwycięstwo w etapie centralnym!

Co muszę przygotować?

  • Najmłodsi uczestnicy (klasy I-III szkół podstawowych) przygotowują rysunki w dowolnej formie, maksymalnie w formacie A3, a przewidzianym dla nich tematem jest „Dzień i noc w lesie".

Pozostałe zagadnienia, dla starszych uczestników, to:

  • „Drzewo i jego funkcje w przyrodzie" (klasy IV-VI szkół podstawowych),
  •  „Znaczenie drewna dla lasu i ludzi" (gimnazja),
  • „Gospodarka leśna, a sukcesja naturalna – za i przeciw" (szkoły ponadgimnazjalne ogólnokształcące i zawodowe).

Starsze dzieci i młodzież (kolejne trzy kategorie wiekowe) przedstawiają prace w formie opisowej (10 stron maszynopisu lub 15 rękopisu), które mogą być opatrzone szatą graficzną, wedle uznania autora. Regulamin konkursu przewiduje jedynie prace indywidualne.

Gdzie zgłaszam prace?

Po wcześniejszym zgłoszeniu udziału w konkursie do LOP, przygotowane rysunki i projekty wysyłamy do Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody (ul. Piękna 24, 65-223 Zielona Góra) lub do zielonogórskiego Oddziału SITLiD (ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra). Na kopercie konieczny dopisek "Praca konkursowa „Mój Las".

O czym muszę pamiętać?

  • Waga pracy nie może przekraczać 1 kg,
  • Prace muszą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy, nazwą szkoły oraz jej adresem, numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela – wychowawcy ucznia.

Dlaczego warto?

Konkurs „Mój Las", organizowany rokrocznie od 1986 r., ma na celu propagowanie ekologicznych idei i poszerzanie wiedzy przyrodniczej, a także zachęcanie do działania na rzecz środowiska. Jest to prestiżowy, ogólnopolski konkurs, a poza niewątpliwymi aspektami społecznymi, przewiduje się w nim atrakcyjne nagrody.

Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj: http://www.sitlid.pl/konkurs-moj-las/regulamin-konkursu

Zachęcamy gorąco do wzięcia udziału!