Asset Publisher Asset Publisher

Lasy pod stałą obserwacją

Jak co roku leśnicy rozpoczynają wiosenne obserwacje owadów

Królowa zielonogórskich lasów - Sosna zwyczajna - jest nieustannie narażona na masowe rozmnażanie się różnego rodzaju szkodników. Obserwacja i prognoza zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych sosny należą w leśnictwie od dawna do codzienności. Celem takiego działania jest odpowiednio wczesne rozpoznanie podwyższonej liczebności populacji szkodników i potencjalnych szkód, aby w razie potrzeby móc zaplanować odpowiednie działania zaradcze i ograniczyć ich zakres do niezbędnego minimum.

W tym roku już 3 marca zorganizowano w RDLP w Zielonej Górze naradę na temat aktualnych zagrożeń lasu, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich zielonogórskich nadleśnictw i Zespołu Ochrony Lasu w Łopuchówku.

Wyniki działań kontrolnych pozwalają na postawienie tezy o trzykrotnym - w porównaniu z rokiem 2014 - zwiększeniu powierzchni zagrożonej wystąpieniem szkodników sosny (w sumie ponad 3,3tys ha), przede wszystkim brudnicy mniszki (Lymantria monacha),barczatki sosnówki (Dendrolimus pini), oraz gatunków z rodziny borecznikowatych (Diprion, Neodiprion, Gilpinia spp.).

Dla poszczególnych szkodników ZOL wyznaczył specjalne punkty obserwacyjne (PO):

w Nadleśnictwach Babimost i Brzózka (dla obserwacji barczatki sosnówki),

w Nadleśnictwie Lubsko (dla brudnicy mniszki),

w Nadleśnictwie Nowa Sól (dla boreczników sosnowych).

W punktach tych prowadzi się także w razie potrzeby pogłębione badania. Terenowa Stacja Ochrony Lasu (TSOL) będzie mieściła się w tym roku w Nadleśnictwie Sława Śląska.

Tekst: na podstawie informacji Wydziału Gospodarowania Ekosystemami - Anna Niemiec

Film i  fotografie z archiwum RDLP