Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów ONZ

21 marca po raz trzeci obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Lasów ONZ

21 marca to zarazem pierwszy dzień wiosny. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów pod przewodnim tytułem „Lasy, Klimat, Zmiana" kieruje nas do refleksji w kontekście klimatu, jego zmian, wpływu lasów na środowisko, w którym żyjemy. 

Lasypochłaniająwęgiel, kiedy rosną i magazynują go w drewnie oraz w glebie. Wykorzystując drewno w swoim otoczeniu, powodujemy, że węgiel pozostaje w nim związany.

Bardzo ważną gałęzią działalności Lasów Państwowych są realizowane projekty małej retencji – wiele z tych inwestycji ma duży, pozytywny wpływ na przyrodę,oraz przynoszą korzyści szczególnie mieszkańcom terenów wiejskich. Zasoby wodne terenu zielonogórskiej RDLP w zakresie retencji zbiornikowej oszacowano na prawie 40 mln m3. Obiekty małej retencji wodnej powstrzymują lub spowalniają spływ wód, ale w taki sposób, by nie zakłócać naturalnego krajobrazu, zatrzymują nadmiar wód opadowych w lasach, spłaszczają falę powodziową, odtwarzają naturalne warunki wodne torfowisk i mokradeł oraz podtrzymują poziom wód gruntowych.

Lasy Państwowe inwestują również w infrastrukturę, z której może korzystać społeczeństwo. W porozumieniu z samorządami zielonogórskie nadleśnictwa, w ramach wspólnych przedsięwzięć, budują drogi , ścieżki rowerowe, nordic walking, trakty piesze czy nawet mosty. Ścieżki dydaktyczno-edukacyjne, tematycznie przygotowane obiekty turystyczne, powstają z myślą o społeczeństwie i mają służyć odwiedzającym lasy. Zlokalizowana tam mała infrastruktura, oznakowanie czy dotyczące ich mapy i przewodniki najczęściej powstają z udziałem środków Lasów Państwowych i funduszy zewnętrznych. Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały się organizowane wspólnie z samorządami festyny, imprezy sportowe i okolicznościowe uroczystości.

Podstawowe informacje o tegorocznym haśle obchodów, o wystawie LP w Genewie z tej okazji itp. znajdziecie na stronie LP:

http://www.lasy.gov.pl/informacje/aktualnosci/miedzynarodowy-dzien-lasow-1