Asset Publisher Asset Publisher

Ogólnopolskie Dni Lasu i 70-lecie Lasów Państwowych w Zielonej Górze

  Obchody Ogólnopolskich Dni Lasu rozpoczęto 28 maja od uroczystej Mszy Świętej, którą sprawował biskup pomocniczy Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej JE ks. Tadeusz Lityński w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze. Następnie goście przenieśli się do Muzeum Etnograficznego w Ochli, gdzie posadzona została aleja 70 robinii akacjowych, mających upamiętnić jubileusz 70-lecia.

Robinia jest dziś w Europie jednym z ważniejszych gatunków użytkowych, np. na Węgrzech jest gatunkiem lasotwórczym i stanowi 22% udziału, natomiast sosna i inne gatunki iglaste zajmują ok. 15% powierzchni lasów. Najwięcej drzewostanów robinii akacjowej zlokalizowanych jest na obszarze RDLP w Zielonej Górze (ponad 2,2 tys. ha ).

  Głównym punktem obchodów była Krajowa Narada Leśników. W czasie jej trwania głos zabrał Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Środowiska - Pan Piotr Kaczyński, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, - Adam Wasiak oraz gospodarze Ziemi Lubuskiej, przedstawiciele władz samorządowych i rządowych na czele z: Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego – Panem Romualdem Gawlikiem, Wicewojewodą Lubuskim – Panem Janem Świrepo oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Zielona Góra –Panem Dariuszem Lesickim.

  Wśród zaproszonych gości znaleźli się także m.in. senator Stanisław Iwan, posłowie Waldemar Sługocki, Marek Ast, Jerzy Materna, Bogusław Wontor, byli dyrektorzy generalni LP, przedstawiciele związków zawodowych, biur urządzania lasu i geodezji leśnej, przedstawiciele świata nauki, przemysłu drzewnego oraz służb ochrony przyrody.

   Podczas uroczystości wyróżnieni zostali zasłużeni leśnicy, których uhonorowano odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz Kordelasem Leśnika Polskiego. Przyznano m. in. „Złoty Krzyż Zasługi" i „Złoty Medal Za Długoletnią Służbę" za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych oraz za zasługi w pracy dla rozwoju gospodarki leśnej i leśnictwa, oraz odznakę „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Aktu odznaczenia „Złotym Krzyżem Zasługi", „Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę" i „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonali Szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Środowiska - Pan Piotr Kaczyński oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP – Pan Dariusz Młotkiewicz w asyście Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - Pana Adama Wasiaka. Poza tym Dyrektor Generalny LP – Adam Wasiak za szczególne zasługi wręczył siedem Kordelasów Leśnika Polskiego. Otrzymali je: Pani Maria Kicka-Pilewska, oraz Panowie: Zbigniew Banaszkiewicz, Jerzy Bunikiewicz, Krzysztof Janiak, Piotr Pietkun, Andrzej Ratajczak, Janusz Wilgorski.

  Podczas uroczystości wręczono także Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego". Odznaczeniem tym uhonorowany został sztandar RDLP w Zielonej Górze – odznakę wręczył Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Romuald Gawlik.

  Część artystyczną Krajowej Narady Leśników uświetnili Bachus Classic Orchestra - zielonogórska orkiestra kameralna, mającą w swoim repertuarze bardzo duży wachlarz programowy: od muzyki baroku, poprzez muzykę filmową, rozrywkową, popową, rockową, do utworów XX wieku. Zespół specjalizuje się w muzyce popularnej zaaranżowanej na orkiestrę oraz koncertach z dużą dawką zabawy i humoru.

  Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół sygnalistów ze Stowarzyszenia Sygnalistów Myśliwskich „Polano", który powstał, z działającego od 1996 roku Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Babimost, oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich rodziny Olejarz.

Po naradzie uczestnicy Ogólnopolskich Dni Lasu mieli możliwość skorzystania z oferty przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Ochli. Na terenie Skansenu przygotowane zostały degustacje produktów regionalnych takich jak: wędliny, kozie i krowie sery, chleb , masło, soki, piwa, wina, miody.