Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka geoturystyczna już otwarta!

Łuk Mużakowa - pierwszy geopark o randze europejskiej w Polsce jest wyjątkowym miejscem dla geologów i przyrodników. To najpiękniej ukształtowana morena czołowa na świecie, widoczna nawet z kosmosu ! Szczególne wartości geologiczne i krajobrazowe sprawiają, że obszar ten jest wielką atrakcją turystyczną trzech regionów: województwa lubuskiego oraz Saksonii i Brandenburgii w Niemczech. Znajdziemy tutaj ponad 100 zbiorników wodnych, które powstały w wyrobiskach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego oraz żwirów. Od 24 października br. ten wyjątkowy obszar leśnicy udostępnili turystom i pasjonatom geologii.

"Dawna kopalnia Babina" nowa ścieżka geoturystyczna przebiegająca przez Geopark Łuk Mużakowa jest już dostępna dla turystów.

24 października 2012 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki – Roman Wrażeń oficjalnie zaprosił do korzystania z nowej atrakcji, którą leśnicy przygotowali we współpracy z niemieckim partnerem Förderverein Geopark Muskauer Faltenbogen e.V. (Stowarzyszenie Geopark Łuk Mużakowa). Dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 pozwoliło na przygotowanie trasy pieszo-rowerowej o długości około 4 km i wyposażenie jej w atrakcyjną infrastrukturę turystyczną.

Nad otwarciem trasy trudził się wojewoda lubuski Marcin Jabłoński (z prawej) oraz Z-ca Dyrektora RDLP w Zielonej Górze Janusz Frankowski.

Przedstawiciele lokalnych samorządów Miasta i Gminy Łęknica i Gminy Trzebiel  aktywnie włączyli się nie tylko w otwarcie ścieżki ale uczestniczyli w projekcie od początku. 

Trasa ukazuje najciekawsze elementy wieloletniej historii górniczej okolic Łęknicy, gdzie do lat 70. ubiegłego wieku istniała kopalnia węgla brunatnego oraz iłów ceramicznych. Rozpoczyna się w Nowych Czaplach i kończy w Łęknicy.
W wyniku długotrwałej działalności górniczej na tym terenie powstało pojezierze antropogeniczne z ponad 100 zbiornikami wodnymi różniącymi się barwą i kształtem.
Pojezierze to jest unikatowe w skali kraju. Oprócz poeksploatacyjnych zbiorników wodnych można także zobaczyć inne ciekawe twory tych terenów, jak profile oraz bieg wychodni węgla brunatnego, żelaziste źródełka, w których powstają naskorupienia czy też niespotykane formy erozyjne w obrębie zwałów pokopalnianych.
 
 
 
Łuk Mużakowa jest obiektem transgranicznym zlokalizowanym w Brandenburgii, Saksonii i w województwie lubuskim.W ramach polsko –niemieckiego projektu przygotowano szereg działań :
- zorganizowano szkolenie dla przewodników polskich i niemieckich,
- wydano dwujęzyczny folder i mapę,
- powstaje strona internetowa poświęcona trasie geoturystycznej (http://www.geosciezkababina.pl/ ),
Ten obszar Łuku Mużakowa otrzymał tytuł Europejskiego Geoparku i od września 2011 roku posiada wsparcie UNESCO. Więcej o tym obiekcie można przeczytać na stronie: www.mos.gov.pl/artykul/3456_geopark_krajowy_luk_muzakowa/12983_geopark_krajowy_luk_muzakowa.html
Merytorycznym opiekunem tego obiektu jest dr Jacek Koźma – geolog, pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego oddział we Wrocławiu, który przygotował wspólnie z leśnikami przebieg trasy, opracował opisy tablic na ścieżce i treść folderu.
„Ten teren ma wyjątkowy potencjał turystyczny, który należy dobrze wykorzystać a utworzenie geościeżki to doskonały początek"  powiedział Marcin Jabłoński – wojewoda lubuski - podczas oficjalnego otwarcia.

 
Torsten Pötzsch nadburmistrz miasta Weisswasser (fot.niżej) już teraz zapowiedział, że nowa trasa będzie z pewnością atrakcją podczas międzynarodowej wystawy ogrodniczej w 2027 roku, do której to miasto już się przygotowuje.
 
O atrakcyjności tego miejsca świadczy fakt, ze tuż po zamontowaniu „licznika odwiedzin" podczas ostatniego weekendu – jeszcze przed oficjalnym otwarciem odnotowano obecność ponad 300 osób korzystających ze ścieżki.
Już na wiosnę przyszłego roku planowane są imprezy propagujące geoturystykę jak Dzień Geotopu oraz szereg imprez edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Zwiedzanie ścieżki jest bezpłatne a chętni do skorzystania z przewodnika lub folderu mogą kontaktować się z Nadleśnictwem Lipinki –( tel: 68 362 62 58 , e-mail Lipinki@zielonagora.lasy.gov.pl

tekst:Anna Niemiec; fot.Janusz Zawada