Świąteczne życzenia

Alleluja, biją dzwony, głosząc w świata wszystkie strony, że zmartwychwstał Pan!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, odrodzenia się ufności w moc Chrystusa

i drugiego człowieka.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które przynosi duchową odnowę, 

napełni wszystkich wiarą i szczęściem, da siłę do pokonywania trudności

i pozwoli z nadzieją patrzeć w przyszłość…

Radując się ze zwycięstwa Chrystusa Pana, życzę wszystkim zdrowia, miłości oraz wiary w światło Jezusa.

 

    W imieniu leśników zielonogórskich

  Wojciech Grochala

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze