Asset Publisher Asset Publisher

Uważaj! Zwierzęta na drodze!

Jesienią pogarszają się warunki drogowe. O tej porze zwierzęta przemieszczają się na zimowiska. U niektórych gatunków rozpoczynają gody. Właśnie teraz - w listopadzie - notuje się najwięcej kolizji drogowych z udziałem zwierząt.

Drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiadomo ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiadomo jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane.

Portal Zwierzęta Na Drodze powstał z myślą o dokumentowaniu i analizie śmiertelności dzikich zwierząt w wyniku kolizji drogowych. Swym zakresem obejmuje skalę ogólnokrajową, dotyczy różnych rodzajów dróg oraz zapewnia możliwość rejestrowania kolizji z udziałem wszystkich grup dziko żyjących zwierząt.

żródło: http://zwierzetanadrodze.pl/

Portal jest adresowany do wszystkich zainteresowanych - przyrodników, naukowców, przedstawicieli administracji i służb drogowych, a także najczęstszych użytkowników dróg – kierowców. Tak duża wszechstronność serwisu powinna umożliwić pełniejsze zrozumienie skali oraz struktury zjawiska śmiertelności zwierząt na polskich drogach, a także upowszechnić wiedzę o tym problemie.

Źródło: http://zwierzetanadrodze.pl