Wyborowi strzelcy Straży Leśnej 2016

Najlepsi spośród elity strzeleckiej Straży Leśnej wszystkich 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych doskonalili celność, szybkość i skupienie. Puchar Dyrektora Generalnego LP wywalczyli gdańscy leśnicy!

W dniach 22-24 listopada 2016 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze odbyło się ogólnopolskie szkolenie doskonalące Straży Leśnej w zakresie posługiwania się służbową bronią palną połączone z IX Strzeleckimi Mistrzostwami Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów strzeleckich, przeprowadzonych w duchu sportowej rywalizacji z udziałem drużyn strażników leśnych reprezentujących wszystkie 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.  Szkolenie praktyczne przeprowadzone zostało w Krośnie Odrzańskim na strzelnicy pistoletowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 
 
Strzelanie statyczne (precyzyjne 25 m):
Miejsce 1: Marek Pacek – Nadleśnictwo Krzeszowice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
Miejsce 2: Zdzisław Omelianiuk – Nadleśnictwo Płaska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
Miejsce 3: Bogdan Kęsek – Nadleśnictwo Myślenice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
 
Strzelanie dynamiczne:
Miejsce 1: Marek Dziaduszyński – Nadleśnictwo Chełm, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Miejsce 2: Rafał Szadkowski – Nadleśnictwo Kolbudy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Miejsce 3: Hubert Bakicki – Nadleśnictwo Jarosław, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
 
Indywidualna klasyfikacja generalna:
Miejsce 1: Rafał Szadkowski – Nadleśnictwo Kolbudy, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Miejsce 2: Hubert Bakicki – Nadleśnictwo Jarosław, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
Miejsce 3: Marek Pacek – Nadleśnictwo Krzeszowice, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.
 
 
Strzelanie VIP OPEN (15 m):
Miejsce 1: Jacek Wizimirski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.
Miejsce 2: Jarosław Lenkiewicz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku.
Miejsce 3: Tadeusz Pasternak – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.
 
Drużynowa klasyfikacja generalna:
Miejsce 1: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Miejsce 2: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
Miejsce 3: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.
Miejsce 4: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
 
W międzyczasie rozgrywanych konkurencji uczestnicy szkolenia strzeleckiego zwiedzali Salę Tradycji Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, mogli zapoznać się ze współczesnymi zadaniami stojącymi przed służbami granicznymi, do dyspozycji strażników leśnych był także laserowy trenażer strzelecki, gdzie pod okiem instruktora doskonalili swoje umiejętności.
Podsumowanie IX Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych przeprowadzonych na strzelnicy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym "Leśnik" w Łagowie – gdzie podczas uroczystej gali z udziałem Głównego Inspektora Straży Leśnej Pana Tadeusza Pasternaka oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze Pana Leszka Banacha uhonorowano zwycięzców. Wręczone zostały puchary, medale i dyplomy okolicznościowe dla uczestników zawodów. Przekazano także wyrazy uznania i podziękowania dla Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej Pana ppłk Jacka Szcząchora za pomoc w organizacji mistrzostw.
Szkolenie praktyczne, przeprowadzone w formie zawodów strzeleckich, poprzedzone było szkoleniem teoretycznym w zakresie szczegółowych zasad posiadania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną. Wykłady przeprowadzili funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Tematyka szkolenia w dniu 22 listopada obejmowała również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas spotkania szkoleniowego zaprezentowano także przydatny sprzęt i nowoczesne technologie wspierające Straż Leśną w ochronie lasów przed szkodnictwem, w tym mobilne systemy obserwacji lasu i monitoringu wizyjnego, bezzałogowe statki latające (drony) oraz motocykle patrolowe. W dniu 24 listopada odbyła się cześć terenowa spotkania z udziałem wszystkich drużyn – najlepszych strzelców spośród strażników leśnych.
 
Autor: Paweł Wcisło - RDLP w Zielonej Górze