Asset Publisher Asset Publisher

Zielonogórscy leśnicy zadbają o miejsca do rekreacji i wypoczynku

Miasto Zielona Góra wraz z zielonogórskimi leśnikami łączy siły w rewitalizacji terenów zielonych

Od 1 stycznia 2015 roku Zielona Góra stała się większą aglomeracją miejską dzięki połączeniu miasta z gminą. Teraz w zasięgu terytorialnym Miasta znajdzie się prawie 15 tyś. ha, na których gospodarują Nadleśnictwa Przytok, Zielona Góra i Nowa Sól.

W siedzibie RDLP w Zielonej Górze zaaranżowano spotkanie  z prezydentem Miasta oraz właściwymi Nadleśniczymi aby ustalić plany zagospodarowania terenów zielonych z wykorzystaniem dotacji UE.

Władze Miasta poinformowały leśników o możliwości otrzymania przez Miasto Zielona Góra znacznych środków pomocowych z POIiŚ w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.IV na rewitalizację terenów zielonych w dużych aglomeracjach miejskich. Zaproponowały również współpracę w projekcie, w którym Miasto byłoby głównym beneficjentem. Obszary jakie zostały zaproponowane przez Miasto do przeprowadzenia rewitalizacji to przede wszystkim Park w Zatoniu, Las Odrzański oraz tereny wokół Zielonej Góry.

Wspólnie wytypowane będą tereny, na których można wytyczyć ścieżki przeznaczone do ruchu turystycznego (szlaki, parkingi, miejsca widokowe itp.).