Zinwentaryzowane dziki

W związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa ASF w kraju, wywołującego chorobę afrykańskiego pomoru świń, na terenie RDLP w Zielonej Górze w dniach 24-27.10.2016 r. przeprowadzona została inwentaryzacja dzików.

Zgodnie z decyzją dyrektora generalnego LP, liczenie dzików odbywało się w tym samym czasie we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Zielonej Górze na co najmniej 10% powierzchni leśnej jednego nadleśnictwa oraz na wybranych fragmentach upraw kukurydzy i innych siedlisk, w których dziki chętnie przebywają jesienią.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze liczeniem objęto ponad   48900 hektarów takich powierzchni. W akcji każdego dnia uczestniczyło przeciętnie 1200 osób.  W liczenie poza pracownikami nadleśnictw zaangażowani byli również przedstawiciele kół łowieckich oraz Zakładów Usług Leśnych, pracownicy i przedstawiciele, Lubuskiej Izby Rolniczej, ODR w Kalsku Ochotniczych Straży Pożarnych, Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych, oraz uczniowie Techników Leśnych w Starościnie i Rogozińcu. Analiza wyników wykazała, że na terenie objętym inwentaryzacją bytuje ok. 7 340 osobników dzików, co daje zagęszczenie ok. 0,9 szt./km². Przeprowadzone liczenia pozwoliły  również  pośrednio stwierdzić, że lubuska populacja dzików jest zdrowa. Nie natrafiono na martwe sztuki, u których potwierdzona byłaby obecność  wirusa ASF.

Przypominamy, że wirus ASF nie jest niebezpieczny dla ludzi i ginie podczas obróbki termicznej mięsa. Źródłem i nosicielami wirusa jako zwierzęta wolnożyjące są m.in. dziki               a jego pojawienie się w gospodarstwie może powodować zarażenie świń hodowlanych. W padłym zwierzęciu wirus choroby może utrzymywać się   nawet przez rok. Zbyt duże zagęszczenie dzików jak i nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji przez człowieka zwiększa  ryzyko rozprzestrzeniania się choroby. Przeprowadzona akcja pozwoli na  bieżące zweryfikowanie danych dotyczących liczebności i zagęszczeń  populacji dzika w kraju i  zwiększenia skuteczności działań podejmowanych w celu zatrzymania rozprzestrzeniania  się wirusa ASF.