Asset Publisher Asset Publisher

BIEG TROPEM WILCZYM

III BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH "TROPEM WILCZYM"

III Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych  „Tropem Wilczym"

I. CEL IMPREZY:

Upamiętnienie bohaterów, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli na terenie Polski z sowiecką okupacją.

Promocja  biegu.

Propagowanie akcji BiegamBoLubię.Promocja miasta Gubina

Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu

II. ORGANIZATORZY:

1. Stowarzyszenie BiegamBoLubię Gubin.

2. Nadleśnictwo Gubin we współpracy z RDLP w Zielonej Górze.

3. MOS Gubin.

4. LLKS Gubin.

III. TERMIN MIEJSCE:

1. Gubin - Dzikowo  01.03.2015 rok godzina 10:00.

2.  Budynek Edukacji Ekologicznej w Dzikowie.

3. Biuro zawodów czynne od 8.00.

IV. PROGRAM ZAWODÓW    

10.00-10.20 – prezentacja „Dawne narzędzia leśne" – w Budynku edukacji ekologicznej – prowadzący Andrzej Nowacki ( Nadleśnictwo Gubin).

10.30 – 10.40 prezentacja „tajemnice znaków leśnych" – j.w.

11.00  - Uroczyste otwarcie zawodów, krótki rys historyczny wydarzeń, udzielenie głosu organizatorom.

11.15 - Start do biegu na 1963m.

11.30 - Inscenizacja historyczna wydarzeń.

12.00 –  wspólna rozgrzewka przed biegiem na 5000 m.

12.15 - Start do biegu na 5000 m . 

13.15 - Wręczanie nagród i pucharów, dekoracje.   Upamiętnienie  bohaterów, którzy po zakończeniu II wojny światowej walczyli na terenie Polski z sowiecką okupacją. 

więcej szczegolów: https://pl-pl.facebook.com/GubinBiegaBoLubi

Average (0 Votes)