Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs Fotograficzny DLA LASU DLA LUDZI

W ramach Kampanii  DLA LASU DLA LUDZI ogłoszono konkurs fotograficzny.

Konkurs rozpoczął się dn. 16.09.2021 r. i trwać będzie do dnia 17.10.2021 r

Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.dlalasudlaludzi.focus.pl

Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego Polski.

Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

W Konkursie będą przyjmowane będą zgłoszenia w 3 kategoriach tematycznych:

 W klimacie przyrody

 Las mnie rusza

 Z natury rzeczy

Każda z kategorii ma obrazować jedną z dedykowanych 3 funkcji lasu:

 W klimacie przyrody - funkcja przyrodnicza związana jest z dbaniem o stabilność i różnorodność roślin oraz zwierząt, ochroną zasobów wody, przeciwdziałaniem skutkom gwałtownych zjawisk pogodowych oraz zapobieganiem negatywnym skutkom zmian klimatycznych.

 Las mnie rusza - funkcja społeczna, czyli obcowanie z naturą, spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, edukacja leśna, uprawianie sportu i turystyki oraz korzystanie z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

 Z natury rzeczy - funkcja gospodarcza związana z m.in dostarczaniem nam wszystkim drewna, tworzeniem z tego ekologicznego i odnawialnego surowca, produktów codziennego użytku oraz pracą, jaką daje las tysiącom ludzi 

Average (0 Votes)