Asset Publisher Asset Publisher

Posiedzenie KZP Nadleśnictwa Wolsztyn

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP) dla Nadleśnictwa Wolsztyn. Jest to narada zwoływana przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, po wykonaniu prac przygotowawczych do planu urządzenia lasu w ósmym roku obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu.

Podstawowym zadaniem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000”.

Kiedy i gdzie odbędzie się KZP w Nadleśnictwie Wolsztyn?
Posiedzenie KZP, mające na celu jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i obszary Natura 2000”, odbędzie się 30 września 2021 r. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Wolsztyn  przy ul. Bohaterów Bielnika 29 w Wolsztynie.

Czy każdy może wziąć udział w posiedzeniu?
Tak, jednak ze względów organizacyjnych i sanitarnych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników spotkania prosimy o potwierdzenie obecności poprzez przesłanie informacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Czy można złożyć pisemny wniosek w sprawie założeń PUL?

Tak, istnieje możliwości udziału społeczeństwa w tworzeniu projektów PUL, poprzez udział w posiedzeniu KZP lub pisemne składanie wniosków w sprawie założeń PUL.

Dane kontaktowe do Nadleśnictwa Wolsztyn

e-mali: wolsztyn@zielonagora.lasy.gov.pl

tel. + 48 68 384 21 46

Zapraszając do udziału w spotkaniu, zachęcamy także do obejrzenia filmu pt. „Plan na las”, który w skrócie wyjaśnia Plan Urządzenia Lasu, stanowiący w rzeczywistości obszerny elaborat wiedzy leśnej dla danego nadleśnictwa.

 

Zapraszamy do udziału!

Average (0 Votes)