Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin.

W pracach hodowlanych leśnicy dążą do stworzenia warunków dla maksymalnego wykorzystania przez drzewa warunków glebowych i klimatycznych (tzw. siedliska) w jakich przyszło im rosnąć, czyniąc to m.in. poprzez regulację składu gatunkowego istniejących drzewostanów lub opracowywanie najodpowiedniejszego zestawu gatunków w nowozakładanych uprawach leśnych. Dzięki temu las nie tylko wspaniale odpłaca się dostarczaniem wartościowego drewna ale też jest bardziej odporny na zagrożenia.

Baza nasienna Lasów Państwowych jest jedynym w Polsce źródłem pozyskiwania nasion o najwyższej jakości i odpowiednim pochodzeniu. Polska posiada wiele znanych i uznanych w Europie ekotypów drzew, których nasiona są cenione ze względu na ich wartość genetyczną.
W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, na potrzeby zbioru nasion, wybraliśmy drzewa i drzewostany „najlepsze z najlepszych". Jest to 140 Drzew Matecznych, ok. 360 ha Wyłączonych Drzewostanów Nasiennych, ok. 4600 ha Gospodarczych Drzewostanów Nasiennych, plantacje nasienne i wiele innych. Zostały one wszystkie zarejestrowane w Krajowych Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego prowadzonym przez Biuro Nasiennictwa Leśnego. Wyłącznie z nich możemy zbierać nasiona. Wszystkie nasiona i wyprodukowane z nich sadzonki otrzymują potwierdzone przez BNL świadectwa pochodzenia.

 

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. W Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się 14 szkółek leśnych. Zajmują one łącznie ok. o powierzchni produkcyjnej ok. 94 ha i produkują rocznie prawie 40 mln sadzonek drzew i krzewów. Są to szkółki klasyczne, w których produkuje się sadzonki z tzw. „odkrytym systemem korzeniowym", wysiewając nasiona do gruntu i wyjmując sadzonki, wtedy gdy staną się w pełni dojrzałe, czyli zdolne do przetrwania w trudnych warunkach poza szkółką . Oprócz nich na jednej ze szkółek, zlokalizowanej w miejscowości Rogoziniec na terenie Nadleśnictwa Babimost znajduje się nowoczesna szkółka kontenerowa, która produkuje sadzonki w pojemnikach, w tzw. systemie kontenerowym. Produkcję taką umożliwia nowoczesna linia technologiczna do napełniania pojemników i wysiewu nasion oraz specjalistyczne namioty foliowe, podobne do wykorzystywanych w rolnictwie. Szkółka ta produkuje może produkować rocznie nawet około 1 miliona takich sadzonek.

Możliwości produkcyjne szkółek znajdujących się na terenie RDLP w Zielonej Górze w pełni zabezpieczają zapotrzebowanie na materiał sadzeniowy wszystkich naszych nadleśnictw, a także dodatkowo mogą realizować zlecenia na produkcję sadzonek dla zainteresowanych instytucji lub osób prywatnych. Pełna oferta sprzedaży sadzonek znajduje się tutaj: Sprzedaż sadzonek i nasion 

Średnio, co roku, na uprawy leśne o powierzchni 4000 ha wysadzamy niemal 30 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów, w tym ok. 10 mln sadzonek sosny zwyczajnej drzew i krzewów liściastych.

Jest to dopiero początek naszej pracy. Młode drzewka poddawane są odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Rocznie pielęgnujemy prawie 10 tys. ha upraw, usuwając z nich chwasty i inną konkurującą z sadzonkami roślinność. W starszych uprawach i młodnikach wykonujemy specjalistyczne cięcia o charakterze pielęgnacyjnym, które pod nazwą „Czyszczenia późne" i „Czyszczenia wczesne" zajmują łącznie ok. 8 tys. ha.

Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, prowadzona tak aby możliwe było odnowienie lasu, optymalnie dostosowane do wymagań poszczególnych gatunków. Na powierzchniach zrębów pozostawia się często pojedyncze drzewa najlepsze (tzw. nasienniki, dzięki którym las może odnowić się w sposób naturalny), a także drzewa gatunków rzadziej występujących, owocowe, dziuplaste, o ciekawych kształtach w celu zachowania najcenniejszych okazów lub zapewnienia warunków życia dla innych organizmów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu leśnego.

Średnia (1 Głos)