Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych                          w Zielonej Górze
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze
+48 68 455 85 00
+48 68 455 85 02
 

ul. Kazimierza Wielkiego 24a

65-950 Zielona Góra

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
Jerzy Łokietko
+48 68 455 85 00
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Dariusz Miernik
+48 68 455 85 00
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Arkadiusz Kapała
+48 68 455 85 00

Pion Dyrektora

Zbigniew Dymek
Naczelnik Wydziału Kadr i Organizacji
Tel.: +48 68 455 85 85
Karina Słowikowska
Główny Specjalista SL - radca prawny - kierownik Zespołu Obsługi Prawnej
Tel.: +48 68 455 85 54
Krzysztof Pilarczyk
Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel.: +48 68 455 85 16
Paweł Wcisło
Naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia / Inspektor Straży Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 75
Anna Niemiec
Naczelnik Wydziału ds.Komunikacji Społecznej- Rzecznik Prasowy
Tel.: +48 68 455 85 22
Ewelina Fabiańczyk
Zastępca Rzecznika prasowego
Tel.: +48 68 455 85 37/ kom. 601 312 184
Eugeniusz Kiełczawa
Stanowisko ds. BHP
Tel.: +48 68 455 85 56

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Marta Wiler
Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 25
Dariusz Kiewlicz
Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi
Tel.: +48 68 455 85 29
Marek Maciantowicz
Stanowisko ds. Ochrony Przyrody
Tel.: +48 68 455 85 33
Grzegorz Socha
Stanowisko ds. Geomatyki i Analiz Przestrzennych
Tel.: 661 121 382

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

Lilla Tararuj
Główny Księgowy Wydziału Księgowości
Tel.: +48 68 455 85 55
Mirosława Barys
Naczelnik Wydziału ds. Planowania i Analiz
Tel.: +48 68 455 85 21
Jacek Żygalski
Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem
Tel.: +48 68 455 85 34
Piotr Gryglicki
Naczelnik Wydziału Informatyki
Tel.: +48 68 455 85 60
Janusz Rogala
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej
Tel.: +48 68 455 85 84
Dorota Bogdańska
Stanowisko ds. Projektów Rozwojowych
Tel.: +48 68 455 85 81
Sebastian Strzech
Inspektor Danych Osobowych