Wydawca treści Wydawca treści

LEŚNY SAVOIR VIVRE

Las wita nas gościnnie o każdej porze roku. Odkrywa przed nami swoje piękno i zachwyca nas swoim spokojem i majestatem. My, ze swojej strony, powinniśmy to uszanować i spróbować nie niszczyć równowagi pomiędzy człowiekiem a przyrodą.

Właściwe zachowanie w lesie nie jest wcale takie trudne. Pomocne mogą być tablice informacyjne. Można je znaleźć przy wjazdach do lasu, szczególnie w okolicy miast oraz przy każdym miejscu w lesie, które ze względu na swój przyrodniczy charakter jest wyjątkowe i godne uwagi.

Tablice informacyjne są zawierają ważne wskazówki, dlatego nie bądźmy wobec nich obojętni. Zapisane są na nich najważniejsze informacje dotyczące lasu, zakazy i nakazy, a także opisane są miejsca, które warto odwiedzić. Jeśli chcesz aby Twój czas spędzony w lesie był bezpieczny, czytaj i stosuj się do informacji zawartych na tablicach informacyjnych.


Poniżej prezentujemy podstawowe zakazy obowiązujące w podczas pobytu w lesie:
W LESIE ZABRANIA SIĘ

  • Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.
  • Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.
  • Zakłócania ciszy.
  • Rozniecania ognia i palenia tytoniu.
  • Puszczania psów luzem.
  • Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.
  • Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.
  • Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.
  • Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.
  • Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.


Tablica jaką można spotkać w lesie to znak zakazu wstępu: w miejsca ostoi zwierzyny. Ta tablica informuje o konieczności pozostawienia zwierzętom bezpiecznego i spokojnego miejsca bytowania i żerowania. Pamiętaj, że zwierzęta leśne potrafią być niebezpieczne gdy są niepokojone, dlatego warto zrezygnować z "dobrych miejsc" na grzybobranie, jeśli znajdują się w powyższych lokalizacjach.

Najważniejsze i podstawowe warunki korzystania z parku czy rezerwatu często opisane są w postaci piktogramów na bilecie wstępu do danego obiektu, a o tym że znajdujemy się na terenie parku lub rezerwatu informują nas odpowiednie tablice.

Wyjątkowym znakiem zakazu wstępu jest znak uwaga ścinka drzew. Jest on wieszany tylko na czas odbywania się prac leśnych związanych z wycinką drzew. Do tego znaku należy bezwzględnie się zastosować, gdyż nieuwaga turysty w takich sytuacjach może nieraz doprowadzić do niebezpiecznego wypadku.

Najbardziej surowe zasady zachowania obowiązują w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Są to miejsca wyjątkowe, będące domem rzadkich roślin i zwierząt, objęte troskliwą opieką. Dlatego w każdym parku narodowym, na całym świecie, ochronie podlegają wszystkie jego części aby zachować przyrodę w niezmienionym stanie. Każdy park narodowy posiada również straż, która pilnuje przestrzegania przepisów oraz bezpieczeństwa zwiedzających.


 

Średnia (0 Głosy)