Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią około 20% lasów w Polsce. Największy udział lasów prywatnych - ponad 45% -jest w województwie mazowieckim. Najmniejszy w lubuskim -1,9%.

W RDLP w Zielonej Górze lasy niepaństwowe stanowią ok. 2,4 proc. lasów. Niektóre starostwa powierzyły  prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów 
w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
• doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
• udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
• wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy         szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
• mogą organizować wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
• sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Dużym problemem prowadzenia działań gospodarczych i ochronnych na terenie lasów prywatnych jest nadmierne rozdrobnienie działek leśnych oraz brak zorganizowania ich właścicieli. Utrudnia to zwłaszcza czynności z ochrony lasu a zwłaszcza ochrony lasu przed pożarami czy kradzieżą drewna.

Właściciele lasów zainteresowani doradztwem w zakresie gospodarki leśnej mogą się kontaktować od poniedziałku do piątku w godz. 7–15, z pracownikami nadleśnictw  RDLP w Zielonej Górze, które sprawują nadzór nad gospodarką w lasach niepaństwowych w granicach zasięgu tych nadleśnictw:
  • Nadleśnictwo Babimost;  tel. + 48 68 351 22 55 w każdy poniedziałek i środę,
  • Nadleśnictwo Wolsztyn; tel. + 48 68 384 21 46  w każdy czwartek,
  • Nadleśnictwo Bytnica; tel. + 48 68 391 57 54;
W pozostałych nadleśnictwach nadzór sprawują odpowiedni terytorialnie starostowie.
 
Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów

 Wniosek o cechowanie

Uwaga! Właściciel lasu prywatnego może zgodnie z prawem zakazać wstępu na jego teren