Lasy regionu

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi (zalesionymi i niezalesionymi ) w imieniu Skarbu Państwa na obszarze ponad 71 344 km².Grunty leśne zalesione (czyli głównie drzewostany) stanowią 69 796 km² natomiast obszar przyszłych upraw (grunty leśne niezalesione) zajmuje powierzchnię 1 548 km². Zasięg terytorialny Polski wynosi 322 575 km². Lasy Państwowe gospodarują więc drzewostanami pokrywającymi blisko 22 % całego kraju.Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządza gruntami leśnymi na terenie obejmującym cały obszar Polski.

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Lubuskie"

Leśny Kompleks Promocyjny to duży, możliwie zwarty obszar leśny, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw, utworzony dla promocji ekologicznej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody.

Mapy lasów

Różne mapy dotyczące lasów.

Ciekawostki

W lesie można słuchać śpiewu ptaków, biwakować w wyznaczonych miejscach, podziwiać kwitnące rośliny i wiele innych...

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.