Ochrona przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Organizacja ochrony przeciwpożarowej lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

 • Wszystkie nadleśnictwa RDLP Zielona Góra zaliczone są do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego lasów (duże zagrożenie).
 • Lasy zielonogórskie należą do najbardziej palnych w Polsce.
 • Wynika to z dominującego udziału siedlisk borowych (56 %) i sosny jako gatunku panującego (niemal 90 %) oraz przewagi drzewostanów młodszych klas wieku (średni wiek drzewostanów wynosi 52 lata).


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – RDLP Zielona Góra

1. System obserwacyjny

Sieć punktów obserwacyjnych stanowią dostrzegalnie klasyczne obsadzane przez obserwatorów.

Na terenie RDLP jest ich ogółem: 66 szt., w tym:

 • dostrzegalnie metalowe – 61 szt.
 • dostrzegalnie murowane/betonowe – 3 szt.
 • maszt z kamerą TV przemysłowej – 2 szt.

 

  

Murowana wieża obserwacyjno-widokowa

 • znajduje się na terenie LKP Bory Lubuskie – wybudowana ze środków Phare, NFOŚiGW oraz Lasów Państwowych

2. Monitoring i detekcja

OSŁONA METEOROLOGICZNA (METEOROLOGICZNE PUNKTY POMIAROWE)

 • 8 automatycznych stacji meteorologicznych, w tym:
 • 2 punkty prognostyczne
 • 6 pomocniczych punktów pomiarowych

Stopień zagrożenia pożarowego lasu (SZPL)

Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu w strefach prognostycznych:

 • pomiar wilgotności ściółki leśnej (Bśw) oraz wilgotności względnej powietrza na wysokości 0,5 m nad poziomem gruntu o godz. 9.00 i 13.00
 • ustalanie stopnia zagrożenia na godziny ranne oraz popołudniowe danego dnia
 • ogłoszenie zagrożenia pożarowego dla nadleśnictw i straży pożarnej

  

   

  

 

System łączności:

obejmuje łączność radiową, telefoniczną i internetową w Punktach Alarmowo-Dyspozycyjnych (PAD) oraz ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej.


3. Informacje i mapowanie

Zbiór informacji o terenie na potrzeby ochrony ppoż. lasu

Intranetowy serwer mapowy eLAS – moduł przeciwpożarowy

 • aplikacja dostępna we wszystkich PAD nadleśnictw i RDLP
 • mapa przeciwpożarowa Lokalizuj pożar – ustalenie miejsca pożaru
 • automatyczne generowanie mapy dojazdowej do pożaru (dyspozycyjno – operacyjnej) na podstawie:

    - namiarów z dostrzegalni przeciwpożarowych

    - znanych współrzędnych geograficznych

    - wskazanego adresu leśnego pożaru

 • wskazanie na mapie kierunku rozwoju pożaru na podstawie aktualnego kierunku i siły wiatru
 • informacja o pożarach zaistniałych w zadanym przedziale czasowym – poszczególnych latach (raporty)


4. Modelowanie i symulacja

 • ostrzeganie i analiza aktualnej sytuacji pogodowej

pogoda pożarowa – temperatura powietrza > 24oC, wilgotność względna powietrza < 40%, wilgotność ściółki leśnej <12%, brak opadów atmosferycznych, brak zachmurzenia lub zachmurzenie małe

 • symulacja rozwoju pożaru po jego zaistnieniu w oparciu o rzeczywiste warunki na potrzeby nadleśnictwa oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

program komputerowy Model pożaru lasu (IBL)

  


5. Zarządzanie akcją gaśniczą
Pełnomocnik nadleśniczego – podstawowe zadania:
organizowanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych do czasu przybycia Straży Pożarnej
współdziałanie z kierującym działaniem ratowniczym (KDR)
koordynowanie i dysponowanie siłami i środkami PGL LP

6. Rejestrowanie & przetwarzanie

Rejestrowane są wszystkie zdarzenia – pożary i interwencje na potrzeby:

 • profilaktyki
 • analizy kosztów
 • oceny organizacji i funkcjonowania systemu
 • bazy danych do tworzenia raportów


7. Lotnicze patrolowania i gaszenie pożarów lasu

Samoloty czarterowane – Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Przylepie:

Samoloty gaśnicze AN-2R:

Samolot patrolowy Zlin-142:

Stopień gotowości startowej dla gaśniczych statków powietrznych wg Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu [min].

Czas od zadysponowania statku powietrznego do wykonania startu w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego lasu (SZPL):

 • 1 SZPL – 15 minut
 • 2 SZPL – 10 minut
 • 3 SZPL – 5 minut

Wybrane projekty w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowane na terenie RDLP w Zielonej Górze w 2013 r.

 • Pilotażowe wdrożenie, w ramach wymiany dobrych praktyk (program EFFMIS z udziałem Instytutu Badawczego Leśnictwa), wybranych rozwiązań hiszpańskich w ochronie przeciwpożarowej lasu (EMERCARTO i NOMO).
 • Pilotażowe wdrożenie opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych aplikacji „Model pożaru lasu" (symulacja rozwoju pożaru lasu).
 • Kontynuacja projektu sieciowania dróg leśnych i publicznych w ramach całej RDLP w Zielonej Górze (nawigacja do pożaru lasu).
 • Współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania i zwalczania pożarów lasu z Urzędami Leśnymi Wschodniej Saksonii w Niemczech

 

  

10.04.2013 – wizyta zielonogórskich pożarników w Zintegrowanej Centrali Regionalnej Saksonii Wschodniej w Hoyerswerda 
 

  

8.05.2013 – spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej w Centrum Spotkań Leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach.
Średnia (0 Głosy)