"Zanocuj w lesie"

Program Lasów Państwowych działa z sukcesem od 1 maja 2021 r.

„Zanocuj w lesie” to projekt, w ramach którego do dyspozycji miłośników bushcraftu i surwiwalu Lasy Państwowe udostępniły miejsca, gdzie można legalnie zanocować w lesie. W lasach w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze jest 20 takich obszarów. Warto dodać, że przed wprowadzeniem programu „Zanocuj w lesie”, zgodnie z zapisami ustawy o lasach, bez zgody zarządcy terenu (nadleśniczego) w lesie nie wolno było biwakować, w tym nocować.

Każdy, kto zechce nocować w lesie – w wyznaczonych strefach – dłużej niż dwie noce z rzędu lub w grupie większej niż dziewięć osób, musi zgłosić to drogą mailową do miejscowego nadleśnictwa i otrzymać akceptację w wiadomości zwrotnej.

Należy pamiętać, że bez względu na to, jakiego sprzętu będzie się używać do wypoczynku, nie może on niszczyć drzew, krzewów oraz runa leśnego. Utrzymany jest także zakaz używania otwartego ognia, poza wyznaczonymi do tego miejscami. 

Wybierając się do „leśnego hotelu” należy pamiętać, że w lesie nie ma kranów, bieżącej wody czy restauracji. Są za to: przyroda, dzikie zwierzęta, owady i nie zawsze sprzyjające warunki atmosferyczne. Samochodem nie dojedziemy pod sam "leśny hotel" - musimy zaparkować go w wyznaczonym do tego miejscu (miejsca postoju pojazdu dla danego obszaru można sprawdzić w bazie czaswlas.pl). Akcja „Zanocuj w Lesie” skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowanych do bytowania w trudnych warunkach terenowych.

Planując dłuższy pobyt w lesie nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu regulaminu "Zanocuj w lesie", który znajdziecie na stronie internetowej każdego nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze. 

Warto dodać, że program "Zanocuj w lesie" obowiązuje w Lasach Państwowych na terenie całej Polski. 

Planując dłuższy pobyt w lesie nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa, zdrowym rozsądku oraz przestrzeganiu regulaminu "Zanocuj w lesie", który znajdziecie na stronie internetowej każdego nadleśnictwa RDLP w Zielonej Górze. 
 


Przypominamy też, że fragmenty lub całe obszary wyznaczone do nocowania mogą być czasowo wyłączane z użytkowania, ze względu na sytuację przeciwpożarową lub inne kwestie, związane z bezpieczeństwem nocujących oraz otaczającej ich przyrody. Planując wyprawę warto zapoznać się z mapą zagospodarowania turystycznego na stronie Banku Danych o Lasach. Można tam znaleźć warstwę z obszarami "Zanocuj w lesie" oraz mapę zagrożenia pożarowego, którą koniecznie należy sprawdzić przed wyjściem w teren.

Zapraszamy do "Zanocuj w lesie" - koniecznie oznaczcie profil RDLP w Zielonej Górze lub lokalnego nadleśnictwa na Facebooku, jeśli zaplanujecie post z zielonego hotelu!hamak w lesie, fot. P. Mrowiński (Nadleśnictwo Lubsko)