Aktualne przetargi, zamówienia Aktualne przetargi, zamówienia

Przetarg na usługi leśne 2024

Dokumenty niezbędne w procedurze udzielania i wykonywania zamówień na usługi leśne na rok 2024.

Ustawy i wydawane na ich podstawie rozporządzenia podlegają publikacji wyłącznie w Dzienniku Ustaw, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Publikacje niezbędnych w postępowaniach ustaw i rozporządzeń wskazano między innymi w części 3.2.1) wzorcowej SWZ na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej.

Do pobrania:

Przetarg na usługi leśne 2024 uregulowania wewnętrzne

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnia (0 Głosy)