Wydawca treści Wydawca treści

Leśne ścieżki edukacyjne

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze znajduje się 40 leśnych ścieżek edukacyjnych.


Pokaż RDLP - mapy ścieżek na większej mapie

Na mapie przedstawiamy lokalizację 40 ścieżek, które pozostają do dyspozycji odwiedzających.

Każde nadleśnictwo przygotowało co najmniej jedną ścieżkę dydaktyczną. Korzystanie ze ścieżek jest bezpłatne.  Leśne ścieżki dydaktyczne cieszą się wielką popularnością. Przez cały rok odbywają się na nich zajęcia przygotowywane przez leśników dla różnych grup wiekowych. Można odwiedzać je także samodzielnie, korzystając z wydanych specjalnie przewodników. Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik po ścieżkach. Szczegóły dotyczące lokalizacji ścieżek, atrakcji i kontakty do przewodników znajdują się na stronach poszczególnych nadleśnictw.

Zapraszamy do skorzystania z tej ciekawej oferty!

BABIMOST

Na terenie Nadleśnictwa Babimost  można odwiedzić ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „LASKI", usytuowaną w pobliżu rezerwatu leśnego „Laski" i pomnikowego dębu „Kazimierz". Położona jest ok. 2 km od Babimostu. Tablice ścieżki usytuowane są dookoła wigwamu myśliwskiego koła łowieckiego „Jeleń".

W dziesięciu punktach odwiedzający mają okazje poznać między innymi:

 1. budowę ekosystemu leśnego i szczególną rolą lasu na naszej planecie,
 2. do czego wykorzystuje się drewno – produkt pracy leśnika,
 3. zagrożenia dla lasu (pożary, szkodliwe owady i inne) oraz stosowane przez leśników metody im przeciwdziałania,
 4. budowę lasu, gatunki drzew i krzewów, roślin zielnych oraz zwierząt w nim zamieszkujących, 

Udostępniona do zwiedzania przez wszystkie dni tygodnia. Zajęcia z pracownikiem nadleśnictwa po wcześniejszym zgłoszeniu grupy (formularz dostępny na stronie internetowej nadleśnictwa) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14-tej.

Ścieżka idealna do odwiedzenia przez młodsze dzieci, ze względu na łatwy do przemieszczania teren i miejsce na zorganizowanie przez grupy zabaw na trawie.

Możliwość rozpalenia ogniska na zewnątrz lub w wigwamie myśliwskim. Na ścieżce możliwość skorzystania z bieżącej wody i toalety.

 


BRZÓZKA

Nadleśnictwo Brzózka posiada od 2005 roku, biegnącą wokół jego siedziby ścieżkę edukacyjną „Braszka". Nazwa ścieżki wzięła się od łużyckiej nazwy miejscowości, którą pierwszy raz wspomniano pisemnie już XIV wieku.
Składa się ona z 15 punktów dydaktycznych, które zaznajamiają dzieci z pracą leśnika, ochroną przeciwpożarową, ochroną przyrody, z różnorodnością gatunków drzew, rolą lasu w życiu człowieka. Ścieżka ma ok. 2 km długości. Można ją zwiedzać z przewodnikiem bądź samodzielnie.
W czasie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Brzózka dzieci mogą aktywnie uczestniczyć w realizacji tematów. Poprzez dostępność terenu i różnorodność prezentowanych w trakcie wycieczki siedlisk, zajęcia mogą obejmować wiele zagadnień dotyczących leśnictwa i szeroko rozumianej przyrody.
Tablice edukacyjne ustawione wzdłuż trasy ułatwiają samodzielne zwiedzanie ścieżki.
 Teren wokół ścieżki jest również miejscem organizowanych przez Nadleśnictwo konkursów i corocznego Biegu Przełajowego im. Janusza Zyzaka. Udostępniona przez Koło Łowieckie „DZIK"  Brzózka wiata myśliwska i zadaszone ognisko pozwalają na prowadzenie zajęć i spotkań edukacyjnych bez względu na pogodę.

    

 

BYTNICA

Na terenie Nadleśnictwa Bytnica wyznaczona jest ścieżka edukacyjna „Gryżyńskie Uroczyska".
Ścieżka liczy dokładnie 8502 m. Nie jest jednak zamkniętą pętlą, lecz powiązanymi ze sobą kilkoma trasami, przecinającymi się w kilku miejscach oraz w znacznej części się nakładających. Trasy te zostały tak przemyślane, aby każdy znalazł dla siebie odpowiednią trasę zarówno pod kątem tematyki, długości, czasu przejścia jak i trudności. Na ścieżce leśnicy przygotowali przystanki tematyczne z tablicami. Zakończenie trasy w drewnianej wiacie nad Jeziorem Kałek w Gryżynie.

 Tablica 

 Wiata nad jeziorem 

Więcej informacji o ścieżce na stronie Nadleśnictwa Bytnica:

http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.U5rtOCj8sUM

CYBINKA

Ścieżka Przyrodniczo-Leśna „Bieganów"

Ścieżka położona pomiędzy Cybinką, a Bieganowem składa się z tras o charakterze pieszym i pieszo-rowerowym. Ścieżka zlokalizowana jest na gruntach leśnych w leśnictwie Urad w oddz. nr. 91, 92, 93, 94, działki stanowiące podmiejski kompleks leśny lasów ochronnych. Trasa rozpoczyna się w Cybinka przy ul. Małoodrzańskiej, przy miejscu postoju pojazdów, na jej terenie znajdują się znajduję się wiata drewniana przeznaczona na cele rekreacyjno-biesiadne, miejsce na ognisko, plac zabaw, szachy terenowe, stół do tenisa stołowego, urządzenia fitness, ławki, tablice edukacyjne, miejsca przystankowe, można obejrzeć dawne stawy hodowlane.

 

„Ptasi Raj"

Wieża widokowa zlokalizowana jest na terenie nadleśnictwa Cybinka w leśnictwie Sądów w oddz. 109A-g, w północnej części miasta Cybinka, przy siedzibie nadleśnictwa Cybinka na obszarze użytku ekologicznego „Zapadliska pokopalniane ", można tutaj obserwować walory użytku ekologicznego i okolicy, liczne gatunki ptactwa takie jak: dzikie gęsi, żurawie, kaczki. Wieża widokowa dostępna jest przez cały rok. W pobliżu wieży znajduje się ścieżka edukacyjno  „Ptasi Raj", która rozpoczyna się przy siedzibie nadleśnictwa , a kończy przy wieży widokowo- obserwacyjnej na obszarze użytku ekologicznego.

 

     

    

Ścieżka edukacyjno - leśna „Dębowa"

Początek ścieżki znajduje się w Drzeniowie, Leśnictwo Chlebów oddz. leśny - 11k, trasa jest niedługa, znajduje się na niej aleja pomnikowych dębów, oraz ruiny kaplicy z końca XVIIIw. Zainstalowane są urządzenia małej architektury: ławki, stoły,  pojemniki na odpady oraz tablice informacyjne.

GUBIN

W miejscowości Dzikowo urządzona jest ścieżka przyrodniczo-leśna "Dzikowo", która prowadzi przez najciekawsze krajobrazowo tereny Nadleśnictwa. Na trasie, posiadającej układ „trójkątnej pętli", znajdują się 22 przystanki tematyczne, zaopatrzone w tablice opisowe i liczne leśne eksponaty. Czas przejścia całej 4,5 km trasy zajmuje około 3,5 godziny. Ścieżkę można zwiedzać z przewodnikiem bądź samodzielnie. W 2013 r. ścieżka wzbogaciła się o nową atrakcję. Jest nią drewniany budynek edukacji przyrodniczo-leśnej „Sosna gubińska", w którym – po uprzednim uzgodnieniu – odbywają się ustalone tematycznie zajęcia z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Na 70-cio calowym ekranie tablicy interaktywnej można pisać, rysować, a nawet rozwiązywać edukacyjne łamigłówki. Plac przed budynkiem wyposażony jest w barwne tablice o tematyce przyrodniczej, uzupełniające zakres tematyczny pobliskiej, terenowej ścieżki.

 

 Podpisy na tablicy interaktywnej

Ścieżka przyrodniczo-leśna „Dzikowo"

Tablice edukacyjne na placu przed BEL

 

KROSNO

W Nadleśnictwie Krosno usytuowana jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Osiecznica".
Głównymi celami jakie ma spełniać utworzona ścieżka są:

umożliwienie obserwacji gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku,
wskazanie na problemy ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony lasu, kształtowanie właściwej postawy wobec przyrody.
Ścieżka posiada dwa warianty trasy:
Dłuższa około 6 km przebiega przez stawy Gospodarstwa Rybackiego „Karp" w Osiecznicy; główną atrakcją tej trasy jest możliwość zaobserwowania bielików, kormoranów, czapli oraz innych ptaków związanych ze środowiskiem wodnym; trasa ta przeznaczona jest głównie dla młodzieży oraz osób dorosłych.
Podstawowa o długości 4,2 km rozpoczyna się podobnie jak wariant dłuższy w parku Gospodarstwa Rybackiego „Karp" gdzie uwagę zwracają dęby rosnące w parku okalającym zabudowania gospodarstwa, w tym trzy pomniki przyrody. Ścieżka prowadzi przez bogactwo siedlisk leśnych od borów po olsy, by zakończyć się (jak wariant dłuższy) nad malowniczo położonym śródleśnym jeziorem „Moczydło" - możliwość zorganizowania ogniska na zakończenie wycieczki pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i uzyskaniu zgody nadleśnictwa. Po drodze zapoznajemy się z pracą leśników na prawdziwych eksponatach jakimi są las oraz urządzenia służące do prowadzenia gospodarki leśnej i łowieckiej. Uzupełnieniem tych „naturalnych" eksponatów, są tablice informacyjne rozstawione na całej długości ścieżki przy których można chwilkę odpocząć na estetycznie wykonanych ławkach.
Przy odrobinie szczęścia popartego cichym przemierzaniem ścieżki, można tu zaobserwować jelenie, sarny, dziki oraz liczne gatunki ptaków. Trasa ścieżki przebiega obok siedziby nadleśnictwa gdzie na zwiedzających czeka atrakcja w postaci Izby Edukacyjnej, w której zebrane są eksponaty w postaci gablot obrazujących siedliska leśne, szkodniki pierwotne, wtórne i techniczne drzew leśnych, motyle lasów itp. Główną atrakcją izby są eksponaty zwierząt występujących na terenie nadleśnictwa w tym ptaków drapieżnych z bielikiem na czele. Zainteresowani, mogą tu również skorzystać z bogatej filmoteki leśnej.

KRZYSTKOWICE

Teren nadleśnictwa uatrakcyjniają 2 ścieżki przyrodnicze.

Leśna ścieżka edukacyjna "Krzystkowice"  usytuowana jest w pobliżu Nowogrodu Bobrzańskiego w pradolinie rzeki Bóbr na terenie Leśnictwa Krzystkowice. Utworzona w 1998 r. z zamiarem przybliżenia zwiedzającym funkcji lasu takim, jakim on jest. Długość ścieżki wynosi 2,5 km  i obejmuje 16 punktów tematycznych ukazujących las w różnych aspektach od ochrony przyrody, hodowlę lasu i jego użytkowanie po gospodarkę łowiecką. Punkty tematyczne wyposażone są w elementy, urządzenia i przedmioty edukacyjno – rekreacyjne.

Przebieg ścieżki:

1.   Leśniczówka – dokarmianie ptaków

2.   Zjawisko ekotonu

3.   Ogień – zagrożenie dla lasu

4.   Ochrona lasu- pułapki feromonowi

5.   Gospodarstwo łowieckie

6.   Grzyby naszych lasów

7.   Budki lęgowe i drzewa dziuplaste

8.   Remiza leśna

9.   Stadia rozwojowe drzewostanów

10. Chrust

11. Ptasi zegar

12. Powalone drzewo

13. Źródlisko – pradolina Bobru

14. Runo leśne

15. Pomniki przyrody

                  16.   Dlaczego taki ważny jest las

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Dolina Szyszyny" występuje na terenie Leśnictwa Biedrzychowice w pobliżu miejscowości Biedrzychowice. Utworzona  została w 2002 roku. Na długości 2,3 km, zlokalizowano 5 odpowiednio wyposażonych punktów tematycznych. Przebiega wzdłuż pięknej, wijącej się w wąwozach rzeki Szyszyny i wpleciona jest w żółty szlak turystyczny Lubsko – Gorzupia Dolna. Osobliwością ścieżki są pomniki przyrody oraz rzadkie gatunki roślin, na trasie znajduje się grodzisko kultury łużyckiej z ok. 8 wieku n. e.

Punkty tematyczne wyposażone są w elementy, urządzenia i przedmioty edukacyjno – rekreacyjne.

Przebieg ścieżki:

1.   Grodzisko wczesnośredniowieczne

2.   W cieniu wielkiego Buka

3.   Czerwona księga Doliny Szyszyny

4.   W krainie żółtego  kosaćca

5.   Park z XVII w.

LIPINKI

Teren nadleśnictwa uatrakcyjniają 2 ścieżki przyrodnicze.

 • Ścieżka przyrodniczo-leśna „Zielony Las" - w malowniczym kompleksie leśnym pomiędzy Żarami a Łazem utworzono w 1998 roku ścieżkę przyrodniczo – leśną „Zielony Las". Ścieżka ma 3,2 km.
 • Trasa geoturystyczna „Dawna kopalnia Babina" o długości 5 km, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Łęknicy, w południowej części morenowej struktury geologicznej nazywanej Łukiem Mużakowa. Położona jest w obszarze dawnej podziemnej i odkrywkowej eksploatacji węgli brunatnych oraz iłów ceramicznych, która na skalę przemysłową prowadzona była tutaj w latach 1920-1973. Więcej o geościeżce na http://www.geosciezkababina.pl/

 

  Geościeżka   

LUBSKO

Na terenie Nadleśnictwa Lubsko przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich zlokalizowana jest ścieżka "Na Wąwozach".

Trasa ścieżki wiedzie przez bogaty, mieszany las. Ciekawa rzeźba terenu – głębokie wąwozy i wzgórza, dochodzące do 30 metrów nad poziom jeziora Brodzkiego – została ukształtowana podczas zlodowacenia bałtyckiego (północnego). Tu na początku XIX wieku założono park, należący do założenia pałacowo – parkowego w Brodach rodziny Brühlów.

Na ścieżce dydaktycznej „Na Wąwozach", fot. Paweł Mrowiński

Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze teren, przez który przebiega ścieżka został objęty ochroną jako obszar Natura 2000 „Jeziora Brodzkie" oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Wąwozy".

Leśna ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" funkcjonuje w trzech wersjach, różniących się długością i stopniem trudności. Wersja najkrótsza – spacerowa – przeznaczona jest przede wszystkim dla młodszych dzieci oraz osób niepełnosprawnych (ok. 800 m). Drugą wersję (ok. 1500 m) stanowi ścieżka uniwersalna z kolorowymi tablicami edukacyjnym (również w języku niemieckim), która posiada wyjątkowe walory krajobrazowe. Trzecią wersję stanowi tzw. ścieżka specjalistyczna (nie oznakowana), którą przemierza się tylko z pracownikiem ośrodka, przeznaczona dla osób zaawansowanych w edukacji przyrodniczej.

Grupa szkolna na tarasie wieży przeciwpożarowo-widokowej, fot. Paweł Mrowiński

Ścieżka dydaktyczna „Na Wąwozach" pozwala na poznanie: 1) zagadnień przyrodniczych i ekologicznych dotyczących ekosystemu lasu mieszanego i ekosystemu jeziora, a w szczególności bogactwa gatunków drzew i krzewów zarówno rodzimych jak i obcych; 2) zagadnień dotyczących działań leśników zmierzających do zachowania i ochrony zasobów leśnych, w tym ochrony przyrody i tematyki przeciwpożarowej. Służy temu m.in. murowana wieża przeciwpożarowo-widokowa o wysokości 41m, zbudowana na wzór latarni morskiej.

 Przedszkolaki na ścieżce dydaktycznej „Na Wąwozach", fot. Paweł Mrowiński

Tematy przystanków na trasie leśnej ścieżki dydaktycznej "Na Wąwozach":
1. Witamy w lesie:
- informacje o lesie, przez który przebiega ścieżka
- zasady zachowania się w lesie
2. Leśna ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach":
- mapa i tematyka ścieżki
3. Warstwowa budowa lasu
4. Gleby leśne
5. Hodowla lasu
6. Ochrona przyrody
7. Śródleśne oczko wodne
8. Ekosystem jeziora:
- informacje o jeziorze Brodzkim (Parkowym)
- ptaki występujące nad jeziorem Brodzkim
9. Skrzydlaci mieszkańcy lasu
10. Wzgórze Krystyny:
- informacje o przedwojennej historii parku Brühlów
11. Dokarmianie zwierzyny
12. Duże i małe ssaki leśne
13. Drzewa i krzewy naszego lasu
14. Znaczenie grzybów w lesie
15. Ochrona przeciwpożarowa

Ścieżka dydaktyczna "Na Wąwozach" posiada Certyfikat "Profesjonalnie przygotowana ścieżka dydaktyczna" nadany w ramach ogólnopolskiego konkursu "Ścieżka dydaktyczna roku 2008" zorganizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego.

NOWA SÓL

Na terenie Nadleśnictwa Nowa Sól zlokalizowane są trzy leśne ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:
 • "Siedlisko",
 • "Łęgi Nadodrzańskie",
 • "Solniki".
Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna w Siedlisku
Początek trasy ma miejsce w wyłuszczarni nasion w Siedlisku. Jest to miejsce, w którym można się zapoznać ze sposobem łuszczenia nasion drzew i krzewów leśnych. W Wyłuszczarni nasion w Siedlisku poznaje się metody przysposobienia nasion do siewu oraz długoterminowego przechowywania. Kolejnym przystankiem jest poniemiecki zamek wraz z ogrodem, w którym rośnie wiele egzotycznych gatunków drzew takich jak: magnolia, trójiglicznia, ajlant, żywotnik, cyprysik. Trasa ścieżki prowadzi przez żyzne Nadodrzańskie Lasy. Można tu spotkać chronione gatunki roślin takie jak konwalia czy zawilec oraz ślady występowania bobra. Na ścieżce zostały umieszczone przystanki, dzięki którym można zapoznać się z pracą leśnika a także innymi tematami przyrodniczymi. Ścieżka zaopatrzona jest również w specjalne miejsca gdzie można rozpalić ognisko. Należy pamiętać, by wcześniej uzyskać zgodę opiekuna ścieżki. Telefon do leśniczego +48 607 655 867.
 
Leśna ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Łęgi Nadodrzańskie
Ścieżka leży tuż przy granicy miasta Nowa Sól. Jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. Trasa ścieżki ma długość 5 km i przebiega przez ciekawe przyrodniczo tereny doliny rzeki Odry. Ścieżka podzielona jest na 10 tematycznych przystanków. Na przystankach znajdują się informacje na temat typów środowisk, jakimi są np. lasy łęgowe, starorzecza, bagna, łąki. Trasa ścieżki prowadzi przez lasy liściaste, gdzie można spotkać wiele podstawowych gatunków drzew. Wiosną, kiedy zakwitną fiołki i zawilce ścieżka wygląda niezwykle atrakcyjnie. Przy końcu ścieżki znajduje się leśne jeziorko gdzie występują kosaćce, grzybienie i grążele. Przy jeziorku można rozpalić ognisko (po uzyskaniu zgody opiekuna ścieżki). Telefon do leśniczego +48 607 655 838.
 
Leśna ścieżka przyrodniczo - edukacyjna Solniki
Ścieżka położona jest przy miejscowości Kierzkowice niedaleko Kożuchowa. Trasa wiedzie przez Wzgórza Kożuchowskie będące częścią Wzgórz Dalkowskich. Ścieżka podzielona jest na 12 tematycznych przystanków. Na ścieżce znajduje się miejsce, w którym można rozpalić ognisko po uzyskaniu  zgody leśników. Telefon do leśniczego +48 601 629 322.
 
Przy siedzibie Nadleśnictwie Nowa Sól powstała również izba leśna oraz niewielkie arboretum. Przy arboretum usytuowano miejsce piknikowe, gdzie między innymi można rozpalić ognisko. W arboretum przeprowadzone są zajęcia przyrodnicze dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 

PRZYTOK

Nadleśnictwo Przytok posiada 2 ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze.

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza w Starym Kisielinie
Dane kontaktowe: Leśniczówka Kisielin w Starym Kisielinie, tel. +48 68 320 93 69 lub do Nadleśnictwa Przytok 65-950 Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 
tel. +48 68 325 50 80.
Dojazd:
 • autobusem MPK z Zielonej Góry – linia 25 i 26 do Starego Kisielina, przystanek POM, stamtąd ok. 0,5 km w kierunku na Jany (do bruku). Ścieżka rozpoczyna się przy leśniczówce Kisielin
 • samochodem – w Starym Kisielinie w kierunku Jan – do leśniczówki
 • pieszo lub rowerem z Zielonej Góry – niebieskim szlakiem od ulicy Szwajcarskiej w kierunku wschodnim.
 
Warianty trasy:
 • dla młodszych grup wiekowych, długość trasy ok. 1 km,
 • dla starszych grup wiekowych, długość trasy ok. 2 km,
 • dla starszych grup wiekowych (zalecany dla rowerzystów), długość trasy ok. 7,5km.
Stanowiska:
1. Miejsce, materia i narzędzia pracy leśnika. 
2. Warstwowa budowa lasu - układ piętrowy lasu. 
3. Przechowywanie sadzonek. 
4. Szkody w lesie ze strony zwierzyny - sposoby ochrony lasu przed zwierzyną. 
5. Fruwający sprzymierzeńcy lasu i ich mieszkania - skrzynki lęgowe. 
6. Taksacja lasu - oznaczanie wieku drzewa. 
7. Prognozowanie i zwalczanie szkodników owadzich. 
8. Siedliskoznastwo - gleba, profil glebowy. 
9. Urządzanie lasu - podział powierzchniowy. 
10. Stadia rozwojowe lasu - młodnik sosnowy. 
11. Prognozowanie występowania szkodników owadzich - pułapki na zwójkę sosnóweczkę. 
12. Kontrola zagrożeń lasu i środowiska przyrodniczego - punkt monitoringu technicznego. 
13. Prognozowanie występowania szkodników owadzich - pułapki na szeliniaka sosnowca. 
14. Poprawa warunków bytowania zwierzyny. 
15. Pielęgnowanie lasu - trzebieże. 
16. Podnoszenie odporności biologicznej lasu - remiza. 
17.Ochrona zasobów wodnych - studnia głębinowa. 
18. Bioróżnorodność - las naturalny. 
19. Sprzymierzeńcy leśników w walce ze szkodnikami owadzimi - mrowisko. 
20. Schronisko dla zwierząt dziko żyjących, prawnie chronionych. 
21. Funkcje lasu. 
22.Odnowienie lasu. 
23. System obrony przeciwpożarowej - dostrzegalnia przeciwpożarowa. 
24. Zabytki architektury - wieś Przytok. 
 
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Las Odrzański - perła Nadleśnictwa Przytok"
Położenie: Nadleśnictwo Przytok, niedaleko Zielonej Góry, 4 km od miejscowości Krępa, na drodze do Odry. 
Dojazd: autobusem linii 22 z Zielonej Góry, dalej pieszo lub rowerem. Ścieżka jest wyposażona w tablice edukacyjne i miejsce wypoczynku turystycznego (oddz. 33c).
 
Stanowiska:     
1. Rzeka Odra.
2. Ochrona przyrody w Lasach Państwowych.
3. Historia „Lasu Odrzańskiego".
4. Fauna dolin rzecznych.
5. Ochrona gatunkowa zwierząt.
6. Gospodarka nasienna w Lasach Państwowych.
7. Las regulator obiegu wody.
8. Ochrona lasu przed zwierzyną.
9. Siedliska leśne.
10. Dolina rzeczna.
11. Funkcje lasu.


 

SULECHÓW

Na terenie Nadleśnictwa Sulechów utworzono cztery ścieżki dydaktyczne:

 • "Do Waligóry" – początek za Sulechowem w kierunku na Poznań przy szosie.
 • "Nad Jabłonną" – ścieżka przyrodniczo-leśna wytyczona na granicy leśnictw Brody i Stary Dwór. Swoim przebiegiem tworzy zamknięty obwód o długości ok. 5 km z początkiem i zakończeniem przy leśniczówce w osadzie Laskowo. Trasa ścieżki prowadzi leśnymi drogami gruntowymi, przeznaczona jest dla turystów pieszych i rowerzystów. Kierunek trasy oznaczony jest zielonym liściem na tle białej strzałki kierunkowej.
 • Przez rezerwat "Radowice" – początek znajduje się przy stawach na wschód od wsi Obłotne. Całkowita długość ścieżki wynosi ok. 5 km. Czas przemarszu 3-4 godziny.
 • "Zakątki Karszyna" - trasa ścieżki ma kształt pętli o długości około 3,6 km - zaczyna się i kończy przy leśniczówce w miejscowości Karszyn.

SZPROTAWA

Na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w Parku Słowiańskim w Szprotawie zlokalizowana jest ścieżka przyrodniczo-leśna.

SŁAWA ŚLĄSKA

Na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska zlokalizowane są dwie ścieżki przyrodniczo-leśne:

 • "Wzgórza Pszczółkowskie" – ścieżka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, w południowo-wschodniej części Nadleśnictwa Sława Śląska i przebiega przez rozległy kompleks leśny pomiędzy miejscowościami Stare Strącze, Krzydłowiczki i Pszczółkowo. Punktami skrajnymi ścieżki są: wiadukt kolejowy za wsią Stare Strącze, przy drodze Sława – Głogów, stary park na końcu wsi Stare Strącze w kierunku na Wschowę, miejscowość Pszczółkowo. Trasę można pokonać rowerem oraz pieszo, czas pieszego przejścia ok. 4 godziny. W 2014 r. ścieżka została poddana modernizacji w ramach realizowanego przez Nadleśnictwo projektu „Budowa i modernizacja systemu ścieżek turystycznych w Nadleśnictwie Sława Śląska dla zabezpieczenia obszarów Natura 2000." Trasa została wzbogacona o 13 tablic edukacyjnych o różnej tematyce. Ponadto na trasie ścieżki posadowionych zostało 10 koszy na śmieci oraz dwa zestawy zadaszonych ławostołów, umożliwiających odpoczynek podczas pieszej lub rowerowej wędrówki
 • "Lekcja biologii inaczej" – ścieżka znajduje się w południowo-zachodniej części Pojezierza Sławskiego, pomiędzy Jeziorem Sławskim, a jeziorami Tarnowskimi. W pobliżu drogi publicznej Radzyń i Józefów na terenie Leśnictwa Świętobór. Ta ścieżka również uległa modernizacji w ramach projektu; została wyposażona w 13 nowych tablic edukacyjnych oraz 10 koszy na śmieci. Dodatkowo na początku ścieżki posadowiono 6 zadaszonych ławostołów, 3-komorowy kosz na segregacje odpadów i wybudowano palenisko. Dzięki wprowadzonym zmianom, zwiedzający w ciekawy sposób mogą spędzić czas podziwiając m.in. bogactwo siedlisk leśnych, lokalne bagienka, torfowiska, rzadkie gatunki ptaków, czy też drzewa pomnikowe.

ŚWIEBODZIN

Na terenie Nadleśnictwa Świebodzin zlokalizowanych jest pięć ścieżek:

 • "Niesłysz" – na terenie leśnictwa Krzeczkowo, nad Jez. Niesłysz, posiada 6 przystanków z tablicami tematycznymi.
 • "Złoty Potok" – na terenie leśnictwa Węgrzynie i Ołobok, nad Jez. Złoty Potok, zlokalizowanych jest 8 przystanków tematycznych
 • "Sokola Góra" – na terenie leśnictwa Dolina, ścieżka przyrodniczo-historyczna, koresponduje z folderem pt. "Rezerwat nad Jeziorem Trześniowskim".
 • "Nad Jeziorem Trześniowskim i w Rezerwacie Buczyna Łagowska" – na terenie leśnictw Dolina i Długoszyn, koresponduje z folderem pt. "Rezerwat Buczyna Łagowska".
 • "Pawski Ług i nad Jeziorem Łagowskim" – na terenie leśnictwa Łagów, koresponduje z folderem pt. "Pawski Ług".

 

TORZYM

Na terenie Nadleśnictwa Torzym zlokalizowana jest ścieżka "Dolina Ilanki".

Ścieżka położona jest w południowej części rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki", 3 km od Torzymia. 
Długość ścieżki: mała pętla - 1 km (czas przejścia – 45 minut), duża pętla - 6 km (czas przejścia – 4-5 godzin).
Na trasie znajduje się 18 przystanków tematycznych:
 
Duża pętla (trasa oznaczona kolorem zielonym)
1. Historia osadnictwa oraz zagospodarowania doliny Ilanki
2. Łąki – ekosystemy półnaturalne
3. Torfowiska
4. Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych
5. Roślinność ciepłolubna
6. Co rośnie i co żyje w Ilance
7. Jezioro Pniów
8. Zabudowa hydrotechniczna rzeki
9. Jary i wąwozy
10. Przebudowa drzewostanów
11. Źródliska
12. Bory sosnowe
13. Lasy w dolinach rzecznych
14. Nasadzenia robinii
 
Mała pętla (trasa oznaczona kolorem niebieskim)
15. Jak i dlaczego aktywnie chronimy torfowiska?
16. Torfowisko
17. Rola martwego drewna w ekosystemach leśnych
18. Aktywna ochrona ptaków i nietoperzy
Grupy zorganizowane mogą skorzystać z przewodnika (informacja w siedzibie Nadleśnictwa). Optymalna wielkość grupy to 25 osób. Można również po ścieżce poruszać się indywidualnie.
 
  


 

WOLSZTYN

Na terenie Nadleśnictwa Wolsztyn zlokalizowane są trzy ścieżki przyrodniczo-leśne:

 • "Bagno Chorzemińskie" – ścieżka znajduje się w okolicach Wolsztyna, na terenie Leśnictwa Nowe Tłoki, w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu ścisłego, chroniącego torfowisko przejściowe malowniczo położone w otoczonej przez bory sosnowe bezodpływowej niecce. Z Wolsztyna docieramy na miejsce szosą, trasą Wolsztyn – Nowy Tomyśl, a następnie według drogowskazów w kierunku na Ruchocki Młyn. Na miejscu znajduje się parking oraz wiata z ławkami i miejscem na ognisko. Trasa ścieżki biegnie w dwóch wariantach (2 i 5 km) na których wyznaczono kilkanaście przystanków tematycznych a dodatkową atrakcją jest meandrująca w bezpośredniej bliskości rzeka Dojca.
 • "Nad Jeziorem Mącznym" – ścieżka położona jest w okolicach Zbąszynia na terenie Leśnictwa Stefanowo przy urokliwym Jeziorze Mącznym. W sąsiedztwie ścieżki przebiega szosa Perzyny – Nowa Wieś Zbąska umożliwiając dogodny dojazd (odległość od wsi Perzyny wynosi ok. 1,5 km). Na miejscu znajduje się parking i miejsce na odpoczynek. Na trasie ścieżki liczącej ok. 2 km przygotowano kilkanaście przystanków tematycznych omawiających różne zagadnienia dotyczące środowiska leśnego.
 • "Leśnym tropem" – ścieżka znajduje się na terenie Leśnictwa Kopanica w sąsiedztwie drogi krajowej nr 32 Zielona Góra – Poznań, w pobliżu miejscowości Kopanica. Można ją przebyć pieszo (2km) lub rowerem (9,5 km). Trasa przebiega przez dwa obszary sieci Natura 2000 – siedliskowy „Rynna Jezior Obrzańskich" oraz ptasi „Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry". Na trasie ścieżki przygotowano 15 przystanków tematycznych omawiających różne aspekty gospodarki leśnej.

 

WYMIARKI

Na terenie Nadleśnictwa Wymiarki zlokalizowana jest jedna ścieżka edukacyjna:

Ścieżka dydaktyczna „Przy Stawie" utworzona w 2007r. tuż przy siedzibie Nadleśnictwa. Na obiekt składają się liczne tablice informacyjno - dydaktyczne przedstawiające różnorodne zagadnienia z tematyki leśnej, oraz wspaniała wiata z miejscem na ognisko lub grilla i piękny ogród z licznymi gatunkami drzew i krzewów naszych lasów.  W pobliżu znajduje się staw, w którego szuwarach schronienie znajduje wiele gatunków ptaków, a które można obserwować z nowo wybudowanego pomostu. Na ścieżce można odnaleźć również miejsce, w którym rośnie "Dąb papieski", co potwierdza kamienna tablica. Tuż obok w piwnicy siedziby Nadleśnictwa Wymiarki mieści się wspaniała sala edukacyjno – konferencyjna, gdzie wystawiane są prezentacje oraz organizowane liczne pokazy i spotkania, zarówno z dziećmi jak i dorosłymi, w tym np. z leśnikami z Niemiec.

Obiekt jest czynny przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 .Inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu pod nr. tel. 068-360-40-06 .

ZIELONA GÓRA

Na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra znajduje się ścieżka przyrodniczo-leśna "Do Wieży". Ścieżka prowadzi dwoma niezależnymi szlakami do zabytkowej, murowanej wieży przeciwpożarowej, zbudowanej na najwyższym wzniesieniu tych okolic, czyli na Kosowej Górze. Jedna trasa rozpoczyna się w pobliżu siedziby nadleśnictwa, druga zaś w okolicy amfiteatru.


ŻAGAŃ

Na terenie Nadleśnictwa Żagań funkcjonuje „Leśny Zespół Edukacyjny", w którego skład wchodzi:
 • Izba leśna,
 • Ścieżka dydaktyczna „Poznaj drzewa i krzewy".
W Izbie leśnej eksponowana jest wystawa przedstawiająca gospodarkę leśną oraz związane z nią prace leśników. Wystawa podzielona jest na cztery podstawowe działy: hodowlę lasu, ochronę lasu, łowiectwo oraz użytkowanie lasu.
 
                            
„Poznaj drzewa i krzewy" jest ścieżką edukacyjną, wyznaczoną w drzewostanie przylegającym do siedziby Nadleśnictwa. Liczącą 240 metrów ścieżkę opatrzono tablicami informacyjnymi. Celem ścieżki jest nauka rozpoznawania poszczególnych gatunków drzew i krzewów leśnych. Na jej końcu przewidziano miejsce na odpoczynek, przy którym zamontowane są następujące tablice poglądowe:
 • Ptasi budzik,
 • Chrust w lesie,
 • Powalone drzewo,
 • Główne nisze pokarmowe ptaków,
 • Grzybobranie.
Po zakończonym zwiedzaniu leśnicy zapraszają na ognisko, przy którym można upiec kiełbaski i odpocząć.
Średnia (0 Głosy)